เลื่อนประชุม ครม. เปิดทาง ประชุมร่วมรัฐสภา โหวตนายกฯ รอบ3 – Sport365TH

เลื่อนประชุม ครม. เปิดทาง ประชุมร่วมรัฐสภา โหวตนายกฯ รอบ3

[ad_1]

 

ทำเนียบรัฐบาล เลื่อนประชุม ครม. เป็นวันที่ 23 ส.ค. เปิดทาง ประชุมร่วมรัฐสภา โหวตนายกฯ รอบ 3 วันที่ 22 ส.ค. 

วันที่ 18 ส.ค. 66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ส่งหนังสือแจ้งถึงคณะรัฐมนตรี (ครม.) ผู้เข้าร่วมประชุม และผู้ประสานงานประจำกระทรวง เลื่อนการประชุม ครม. ครั้งถัดไป ในวันพุธที่ 23 ส.ค. เวลา 09.00 น. ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล แบบครบองค์ประชุม 

ทั้งนี้หลังจากได้รับหนังสือแจ้งจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรว่า ในวันอังคารที่ 22 ส.ค. เวลา 10.00 น. มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ที่อาคารรัฐสภา มีระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่ 4 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)เพื่อพิจารณา เรื่องเร่งด่วน คือ1.ให้ความเห็นชอบบุคคล ซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี และ 2.ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พ.ศ… ( ยกเลิก มาตรา 272) ที่ค้างมาจากการประชุมร่วมของรัฐสภาครั้งที่ 3 (เมื่อวันที่ 4 ส.ค.66)

แหล่งที่มา

[ad_2]

About The Author

Scroll to Top