ชาวบ้านสวดยับพ่นควันกัญชาโขมงกลางเมืองภูเก็ต – Sport365TH

ชาวบ้านสวดยับพ่นควันกัญชาโขมงกลางเมืองภูเก็ต


กลุ่มนักท่องเที่ยวเดินพ่นควันกัญชากลางเมืองภูเก็ต ชาวบ้านร้องสอบด่วนปล่อยให้เถื่อนแบบนี้ได้อย่างไร

หลังจากที่เพจดังข่าวท้องถิ่นได้โพสคลิปวิดีโอ ขณะที่กลุ่มนักท่องเที่ยวเดินพ่นควันกัญชาบริเวณซอยบางลา แหล่งท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของ จ.ภูเก็ต พร้อมติดแฮชแท็ก #อย่าหาทำแบบนี้ #ร้านกัญชา #ซอยบาง #ป่าตองจะสูบจะขายก็ทำไปแต่พ่นแบบนี้ผิดกฎหมายนะคนที่เค้าไม่สูบเดินบนถนนเค้าร้องเรียนมาฝากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงตรวจสอบหน่อยอย่าปล่อยให้เถื่อนแบบนี้นับวันยิ่งไม่มีกฎเกณฑ์ทั้งยาทั้งของเถื่อนสินค้าหนีภาษีเยอะแยะถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินคดีตามกฎหมายเดี๋ยวคืนนี้แอดลงเอง!

ล่าสุด นพ.กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต  กล่าวว่าได้เห็นคลิปวิดีโอในเพจข่าวท้องถิ่นแล้ว ในกรณีนี้เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความรำคาญซึ่งเป็นกฎหมายท้องถิ่นเทศบาล เทศกิจและเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในท้องนั้น ๆ สามารถเข้าไปตรวจสอบร้านจำหน่ายกัญชาในบริเวณที่เกิดเหตุได้ ถ้าเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบแล้วพบร้านจำหน่ายกัญชาปล่อยให้ลูกค้ามาซื้อแล้วเสพในร้านก็มีความผิด สามารถจับกุมเจ้าของร้านได้ และสั่งปิดร้านได้เพราะเป็นการขออนุญาตเปิดเป็นร้านจำหน่ายกัญชาได้อย่างเดียวเท่านั้น สาธารณะสุขจังหวัดไม่อนุญาตให้มีการเสพภายในร้าน

ในกรณีที่ลูกค้าซื้อไปแล้วเสพในที่สาธารณะ หรือไปเสพในที่ที่มีพี่น้องประชาชนร่วมอยู่ด้วย ถือว่าผิดกฏหมายผู้ที่จะซื้อกัญชาไปเสพนั้น จะต้องไปเสพในพี่ส่วนตัวหรือในที่พักของตัวเองเพียงเท่านั้น

สำหรับเหตุรำคาญตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ระบุโทษความผิดผู้ก่อเหตุรำคาญตามมาตรา 74 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม มาตรา 21มาตรา 22 มาตรา 27วรรคหนึ่งหรือ มาตรา 28 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสาม หรือฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศที่ออกตามมาตรา28/1 วรรคสอง โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม มาตรา 23 มาตรา 27 วรรคสอง หรือมาตรา 28 วรรคสอง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

แหล่งที่มา

About The Author

Scroll to Top