"บิ๊กตู่"ขอบคุณบุคลากรกลาโหมทุกนายช่วยภารกิจตลอด 8 -9 ปี – Sport365TH

"บิ๊กตู่"ขอบคุณบุคลากรกลาโหมทุกนายช่วยภารกิจตลอด 8 -9 ปี


พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ขอบคุณบุคลากรของกระทรวงกลาโหมทุกนายที่สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจตลอดห้วงระยะเวลาที่ผ่านมาจนลุล่วงไปด้วยดี

 

พ.อ.จิตนาถ ปุณโณทก รองโฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงภายหลังการประชุมสภากลาโหมนัดที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2566 และเป็นนัดสุดท้ายของรัฐบาลชุดปัจจุบันว่าพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มีข้อสั่งการดังต่อไปนี้

 

เรื่องแรกขอขอบคุณและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการเหล่าทัพ และกำลังพลทุกนาย ที่สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจและการดำเนินการของกระทรวงกลาโหมที่ผ่านมา ตั้งแต่การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 ตลอดจนการสนับสนุนรัฐบาล ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัย ตลอดห้วงเดือนที่ผ่านมา

 

เรื่องที่ 2 ได้กำชับหัวหน้าหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ให้กำกับดูแลและเอาใจใส่กำลังพลในเรื่องของการปฏิบัติราชการ สภาพความเป็นอยู่ ตลอดจนการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต รวมถึงการจัดสวัสดิการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลและครอบครัว ให้มีความมั่นคง สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรี  และสำหรับทหารกองประจำการ ที่จะปลดประจำการออกไปใช้ชีวิตในสังคม ก็ให้ดำเนินการฝึกอาชีพ พัฒนาทักษะฝีมือ ให้มีความรู้ความสามารถ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งจะช่วยทหารกองประจำการได้มีความรู้ในการประกอบวิชาชีพ สามารถนำไปเป็นแนวทางในการสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวหลังปลดประจำการ

 

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยังได้กล่าวขอบคุณสมาชิกสภากลาโหมทุกนาย ที่ให้การสนับสนุนในการปฏิบัติราชการตลอดห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา.

แหล่งที่มา

Scroll to Top