กองทัพบก เปิดอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยอาชีพ รุ่น 3 – Sport365TH

กองทัพบก เปิดอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยอาชีพ รุ่น 3


ผอ.ศูนย์พัฒนากีฬา กองทัพบก เปิดอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬา มวยไทยอาชีพ ระดับ C License รุ่น 3 หลังรัฐบาลมีนโยบาย Soft Power 5 F 

วันที่ 29 ส.ค. 66 พล.ต.สัจจา สุขสุเมฆ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก (มวยไทยลุมพินี) เป็นประธานในพิธี เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยอาชีพ ระดับ C License รุ่นที่ 3 ของ ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก (มวยไทยลุมพินี) 

โดย พล.ต.สัจจา กล่าวตอนหนึ่งว่า รัฐบาลมีนโยบาย Soft Power 5 F เพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจไทย มวยไทยคือ Fighting เป็น 1 ใน 5 F ที่เป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวอันทรงคุณค่าที่เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทย   

ทั้งนี้ ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก (มวยไทยลุมพินี) นอกจากจะมีสนามมวยที่เป็นมาตรฐานของประเทศไทย เพื่อใช้จัดการแข่งขันกีฬามวยไทยอาชีพแล้ว ยังมีการก่อตั้งโรงเรียนมวยไทย ลุมพินีที่เปิดการฝึกอบรมมวยไทยให้กับกำลังพลของกองทัพบกและจะเปิดสอนมวยไทยให้กับประชาชนทั่วไปรวมทั้งครอบครัวของกำลังพลอีกด้วย 

ในส่วนของการฝึกอบรมให้กับกำลังพลนั้น ผู้บัญชาการทหารบก ได้กรุณาอนุมัติให้เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยอาชีพ ระดับ C License ในปีงบประมาณ 2566จำนวน 3 รุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังพลที่สำเร็จการฝึกอบรมแล้ว ไปทำหน้าที่ครูมวยไทยประจำหน่วยทหารที่ตนเองสังกัด 

เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยอาชีพ ระดับ C License รุ่นที่ 3 ของ ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก (มวยไทยลุมพินี) 

ทั้งนี้ พล.ท.นรินทร์  มีสมบูรณ์ หัวหน้าโรงเรียนมวยไทยลุมพินี ขอขอบคุณครูมวยไทย และวิทยากรทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวนี้ทั้ง 3 รุ่น

แหล่งที่มา

About The Author

Scroll to Top