พระพรหมวัชรจริยาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดเฉลิมพระเกียรติ มรณภาพ สิริอายุ 89 ปี – Sport365TH

พระพรหมวัชรจริยาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดเฉลิมพระเกียรติ มรณภาพ สิริอายุ 89 ปี


หลวงพ่อพระพรหมวัชรจริยาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารพระอารามหลวง มรณภาพ ด้วยอาการอันสงบ สิริอายุ 89 ปี

พระพรหมวัชรจริยาจารย์ (สาย ฐานมงฺคโล) เจ้าอาวาสวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร พระอารามหลวง ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี ได้มรณภาพแล้วด้วยอาการอันสงบ ที่วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร เมื่อเวลา 22.00น. วันที่ 28 สิงหาคม สิริอายุ 89 ปี 9 เดือน 11 วัน

พระพรหมวัชรจริยาจารย์ มีนามเดิมว่า สาย ศรีมงคล เกิดเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 ตรงกับวันพุธ ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 1 ปีระกา โยมบิดา นายฉุย ศรีมงคล โยมมารดา นางปร่ำ ศรีมงคล หมู่ที่ 3 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

บรรพชา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2492 ตรงกับวันอาทิตย์ แรม 4 ค่ำ เดือน 6 ปีฉลู ณ วัดท่าไทร ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โดยมี พระครูจอน ธมฺมธโร วัดท่าทราย ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก เป็นพระอุปัชฌาย์

อุปสมบท เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2497 ตรงกับวันอังคาร แรม 1 ค่ำ เดือน 5 ปีมะเมีย ณ วัดท่าทราย ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โดยมี พระราชวรนายก (จรูญ จงฺกโม ป.ธ.5) ครั้ง ดำรงสมณศักดิ์ที่ พระปิฎกคุณาภรณ์ วัดศรีเมือง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก เป็นพระอุปัชฌาย์

371986346_680214757466125_844

สำเร็จการศึกษาปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนคณะจังหวัดนครนายก สอบได้เปรียญธรรม 7 ประโยค สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี

ลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ.2522 เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระอมรเวที พ.ศ.2530 เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชกิตติโมลี พ.ศ.2535 เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพปริยัตยาจารย์ พ.ศ.2542 เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมกิตติมุนี พ.ศ.2565 เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมวัชรจริยาจารย์

369692345_1084873492499966_12

369694330_1084873762499939_48

369717965_1084873789166603_35

แหล่งที่มา

Scroll to Top