เคาะแล้ว! 4 ส.ค.นี้ ‘วันนอร์’ นัดประชุมรัฐสภาโหวตนายกฯ – แก้รัฐธรรมนูญ – Sport365TH

เคาะแล้ว! 4 ส.ค.นี้ ‘วันนอร์’ นัดประชุมรัฐสภาโหวตนายกฯ - แก้รัฐธรรมนูญ

[ad_1]

ออกหนังสือด่วนมาก! ‘วันนอร์’ เรียกประชุมรัฐสภา วันศุกร์ที่ 4 ส.ค. 66 โดยมีวาระเร่งด่วน 2 เรื่อง โหวตนายกฯ – แก้รัฐธรรมนูญ

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 27 ก.ค. 66 นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการรัฐสภา  ได้ออกหนังสือรัฐสภาออกหนังสือด่วนมากถึงส.ส.และส.ว. เรียกประชุมรัฐสภา วันศุกร์ที่ 4 ส.ค. 66 เวลา 09.30น. ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2 อาคารัฐสภา

โดยมีวาระเร่งด่วน 2 เรื่อง คือ 1.โหวตเลือกนายกฯ ตามมาตรา 272 ของรัฐธรรมนูญ และ 2.ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่…) พ.ศ. … (ยกเลิกมาตรา 272) ที่นายชัยธวัช ตุลาธน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล (ก.ก.) กับคณะ เป็นผู้เสนอ

s__32071831_0

s__32071833_0

แหล่งที่มา

[ad_2]

Scroll to Top