เปิดค่าจ้างครู (พระคุณที่สาม) มากน้อยอยู่ที่การประเมินและวิทยฐานะ – Sport365TH

เปิดค่าจ้างครู (พระคุณที่สาม) มากน้อยอยู่ที่การประเมินและวิทยฐานะ

[ad_1]

เปิดค่าจ้างครู (พระคุณที่สาม) มากน้อยอยู่ที่การประเมินและวิทยฐานะ

สังคมไทยมักเปรียบครูเป็นเสมือนแม่พิมพ์ของชาติ หรือบางครั้งสังคมอาจจะได้ยินว่าครูถูกเปรียบเป็นเหมือนเรือจ้างที่คอยพายเรือพานักเรียนไปส่งให้ถึงฝั่งฝัน โดยอาชีพครูถือเป็นอาชีพที่มีเกียรติและน่ายกย่อง ทำหน้าที่สอนสั่งเหล่าศิษย์ด้วยความรัก ความเมตตา เมื่อวันใดที่ลูกศิษย์ ความอิ่มเอมคือค่าโดยสารสำหรับครู แต่ในนี้ ทีมข่าวอมรินทร์ทีวี ออนไลน์จะเปิดข้อมูลค่าจ้างที่ครู ซึ่งได้รับในชีวิตจริง

เปิดค่าจ้างพระคุณที่สาม มากน้อยอยู่ที่การประเมินและวิทยฐานะ

อัตราค่าจ้าง คศ. (ครูและบุคลากรทางการศึกษา) ต่อเดือนของโรงเรียนรัฐ โดยอ้างอิงจากประกาศ พ.ร.บ.เงินเดือนข้าราชการครู มีรายละเอียดดังนี้

 1. ระดับครูผู้ช่วย มีฐานเงินเดือนอยู่ที่ 15,040 – 24,750 บาท
 2. ระดับ คศ.1 (ตำแหน่งที่ผ่านครูผู้ช่วยมาแล้ว 2 ปี) เงินเดือนอยู่ที่ 15,440 – 34,310 บาท
 3. ระดับ คศ.2 (วิทยฐานะครูชำนาญการ) เงินเดือนอยู่ที่ 16,190- 41,620 บาท
  • นอกจากนี้ ครูอันดับ คศ.2 จะได้รับเงินพิเศษเพิ่มนอกจากเงินเดือนครู ได้แก่
   • ค่าวิทยฐานะ เป็น ครูชำนาญการ 3,500 บาม
  • ดังนั้น ครู คศ.2 จะได้รับเงินเดือนสูงสุดรวมค่าวิทยฐานะ เดือนละ 45,120 บาท
 4. ระดับ คศ.3 (วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ) เงินเดือนอยู่ที่ 19,860 – 58,390 บาท
  • นอกจากนี้ ครูอันดับ คศ.3 จะได้รับเงินพิเศษเพิ่มนอกจากเงินเดือนครู ได้แก่
   • ค่าวิทยฐานะ เป็น ครูชำนาญการพิเศษ 5,600 บาท
   • ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับครูชำนาญการพิเศษ 5,600 บาท
  • ดังนั้น ครู คศ.3 จะได้รับเงินเดือนสูงสุดรวมค่าวิทยฐานะและค่าตอบแทนพิเศษ เดือนละ 69,590 บาท
 5.  ระดับ คศ.4 (วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ) เงินเดือนอยู่ที่ 24,400 -69,040 บาท
  • นอกจากนี้ ครูอันดับ คศ.4 จะได้รับเงินพิเศษเพิ่มนอกจากเงินเดือนครู ได้แก่
   1. ค่าวิทยฐานะ เป็น ครูเชี่ยวชาญ 9,900 บาท
   2. ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับครูเชี่ยวชาญ 9,900 บาท
  • ดังนั้น ครู คศ.4 จะได้รับเงินเดือนสูงสุดรวมค่าวิทยฐานะและค่าตอบแทนพิเศษ เดือนละ 88,840 บาท
 6. ระดับ คศ.5 (วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ) เงินเดือนอยู่ที่ 29,980 -76,800 บาท
  • นอกจากนี้ ครูอันดับ คศ.5 จะได้รับเงินพิเศษเพิ่มนอกจากเงินเดือนครู ได้แก่
   1. ค่าวิทยฐานะ เป็น ครูเชี่ยวชาญพิเศษ 13,000-15,600 บาท
   2. ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับครูเชี่ยวชาญพิเศษ 13,000-15,600 บาท
  • ดังนั้น ครู คศ.4 จะได้รับเงินเดือนสูงสุดรวมค่าวิทยฐานะและค่าตอบแทนพิเศษ เดือนละ 108,000 บาท

เปิดค่าจ้างพระคุณที่สาม มากน้อยอยู่ที่การประเมินและวิทยฐานะ

ในแต่ละเทอมจะมีการประเมินครูเพื่อขยับเงินเดือน โดยคิดในรูปแบบของเปอร์เซ็นต์ แบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น 2 องค์ประกอบ ได้แก่ ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ซึ่งประเมินตามการพัฒนาของนักเรียน และการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จรรยาบรรณ วิชาชีพ

เปิดค่าจ้างพระคุณที่สาม มากน้อยอยู่ที่การประเมินและวิทยฐานะ

ซึ่งปกติแล้ว เงินเดือนครูจะไต่ขึ้นไปตามระดับของตัวเอง จนชนเพดานสูงสุดของแต่ละระดับ ซึ่งหากมีการทำวิทยฐานะเพื่อให้เลื่อนขั้น ครูจะได้รับเงินพิเศษเพิ่มจากเงินเดือน ซึ่งเรียกว่า “เงินวิทยฐานะ” แต่เมื่อครูเกษียณอายุราชการแล้ว เงินวิทยฐานะกับค่าตอบแทนพิเศษ จะไม่ถูกนำมาคำนวณเป็นเงินบำเหน็จบำนาญ

เปิดค่าจ้างพระคุณที่สาม มากน้อยอยู่ที่การประเมินและวิทยฐานะ

ทั้งนี้ เงินเดือนครูโรงเรียนรัฐบาลต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเหมือนเงินเดือนพนักงานเอกชนและข้าราชการทั่วไป (เงินได้ประเภทที่ 1) ซึ่งใช้หลักเกณฑ์การคำนวณภาษีเหมือนพนักงานเอกชนเช่นกัน

เปิดค่าจ้างพระคุณที่สาม มากน้อยอยู่ที่การประเมินและวิทยฐานะ

อัตราค่าจ้างครูต่อเดือน ครูในโรงเรียนเอกชน ตามประกาศสำนักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นการจ่ายเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา สามารถแบ่งออกได้ดังนี้

 1. อนุปริญญา เงินเดือนอยู่ที่ 11,840 บาท
 2. ปริญญาตรี เงินเดือนอยู่ที่ 15,000 บาท
 3. ปริญญาโท เงินเดือนอยู่ที่ 17,500 บาท
 4. ปริญญาเอก เงินเดือนอยู่ที่ 21,000 บาท

ทั้งนี้ สำหรับเงินครูโรงเรียนเอกชนเป็นเกณฑ์พื้นฐานที่ถูกกำหนดขึ้นมา ซึ่งสามารถตกลงกันเองได้ระหว่างครูและโรงเรียน

เปิดค่าจ้างพระคุณที่สาม มากน้อยอยู่ที่การประเมินและวิทยฐานะ

ทั้งหมดนี้ จะเห็นได้ว่า เงินเดือนของครูถูกแบ่งออกเป็นหลากหลายระดับ ดังนั้นแล้ว คำว่าเยอะหรือน้อย อาจกลายเป็นเรื่องปัจเจกของครูแต่ละคน ขึ้นอยู่กับค่าครองชีพของแต่ละพื้นที่และภาระค่าใช้จ่าย

แหล่งที่มา

[ad_2]

About The Author

Scroll to Top