ลูกไก่ทองและปังชา ขอโทษ “ครูบิ๊ก” และรีเจนซี่ หลังภาพหญิงไทยบนฉลากคล้ายกันหลายจุด – Sport365TH

ลูกไก่ทองและปังชา ขอโทษ "ครูบิ๊ก" และรีเจนซี่ หลังภาพหญิงไทยบนฉลากคล้ายกันหลายจุด


ร้านลูกไก่ทองและ ร้านปังชา ออกแถลงการณ์ขอโทษ “ครูบิ๊ก” หลังภาพหญิงไทยบนฉลากบรรจุภัณฑ์มีความคล้ายคลึงกันหลายจุดกับภาพปฏิทินเครื่องดื่ม

สืบเนื่องจากกระแสข่าวที่เกิดขึ้น จากกรณีภาพวาดลายเส้นผู้หญิง ไทยที่พิมพ์อยู่บนฉลากของบรรจุภัณฑ์ที่ใช้อยู่กายในร้านลูกไก่ทองและร้าน ปังชา ซึ่งมีความคล้ายคลึงกันหลายจุดกับภาพปฏิทินรีเจนซี่ ปี 2550 ซึ่งเป็นผลงานการออกแบบของคุณพีรมณฑ์ ชมธวัช (ครูบิ๊ก) ทางร้านได้รับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว ในฐานะของผู้บริหารร้านลูกไก่ทองและร้านปังชา กราบขออภัยในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทำให้ส่งผลกระทบต่อทุกฝ่ายเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะทางบริษัท รีเจนซี่ บรั่นดีไทย จำกัด และคุณพีรมณฑ์ ชมธวัช พร้อมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด ทางร้านลูกไก่ทองและร้านปังชา ไม่มีเจตนาที่จะละเมิดลิขสิทธิ์ อันเป็นผลงานของคุณพีรมณฑ์ ชมธวัช และไม่มีเจตนาสร้างความเสียหายให้เกิดกับคุณพีรมณฑ์ ชมธวัช ทั้งสิ้น

ทางผู้บริหารร้านปังชา รู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และได้รีบทำการติดต่อไปยังคุณพีรมณฑ์ ชมธวัช (ครูบิ๊ก) โดยตรงเพื่อขอชี้แจงเจตนารมณ์ การใช้ภาพเพื่อแรงบันคาลใจในการออกแบบซึ่งทางร้านปังชา ใคร่ขอขอบพระคุณ คุณพีรมฌท์ ชมธวัช (ครูบิ๊ก) เป็นอย่างมาก ที่ให้ความกรุณาและคำชี้แนะ รวมถึงให้แนวทางเรื่องภาพ ต่อทางร้านปังชาอย่างดี ทั้งนี้ใคร่ขอโทษต่อคุณพีรมณท์ ชมธวัช (ครูบิ๊ก)อีกครั้งเพื่อเป็นลายลักษณ์อักษรลงในเอกสารฉบับนี้ และกราบขออภัยเป็นอย่างสูงต่อบริษัทรีเจนซี่ บรั่นดีไทย จำกัด

372975571_10230128040485838_4

ทีมผู้บริหารร้านลูกไก่ทอง ร้านปังชา ขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอันส่งผลกระทบกระเทือนต่อทุกฝ่ายในวงกว้าง และพร้อมยินดีแก้ไขในข้อบกพร่องดังกล่าวนี้ทุกทาง อย่างไรก็ตามภาพที่ปรากฏบนสื่อออนไลน์นั้นเป็นภาพเก่า ซึ่งขณะนี้เราได้ยกเลิกใช้ภาพวาดนี้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

353453379_638876334928109_760

ทั้งนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ชี้แนะแนวทางการทำงาน การบริหาร การจัดการ ของร้านปังชา เพื่อนำไปพัฒนา แก้ไข และปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น และจากเหตุการณ์นี้ จะทำให้ทางร้านมีความระมัดระวัง และตรวจสอบให้ละเอียดมากขึ้น ก่อนกระทำสิ่งใดลงไป ทางร้านปังชา ปรารถนาในการสร้างความเข้าใจแก่สื่อและสังคมตามถ้อยแถลงนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุน และโอกาสจากทุกท่านต่อไป

ทีมผู้บริหารร้านลูกไก่ทองและ ร้านปังชา

6 กันยายน 2566

375594680_696320715850337_541

แหล่งที่มา

About The Author

Scroll to Top