กองทัพอากาศ แจ้งปิดน่านฟ้า ซ้อมสวนสนามทางอากาศ – Sport365TH

กองทัพอากาศ แจ้งปิดน่านฟ้า ซ้อมสวนสนามทางอากาศ

[ad_1]

 

กองทัพอากาศ แจ้งปิดน่านฟ้า ซ้อมสวนสนามทางอากาศ พิธีรับ-ส่ง ผบ.ทอ. ขออภัยกระทบประชาชนใช้ สนามบินดอนเมือง    

วันที่ 19 ก.ย. 66 พล.อ.ต.ประภาส สอนใจดี โฆษกกองทัพอากาศ เปิดเผยว่า ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณให้ พล.อ.อ.พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้ช่วย ผบ.ทอ. เป็น ผบ.ทอ. ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 66 นั้น 

กองทัพอากาศได้เตรียมจัด พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผบ.ทอ. ระหว่าง พล.อ.อ.อลงกรณ์  วัณณรถ ผบ.ทอ.ซึ่งจะเกษียณอายุราชการ กับ พล.อ.อ.พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้เข้ารับตำแหน่ง ผบ.ทอ. เพื่อแสดงถึงการส่งมอบการบังคับบัญชาอย่างเป็นทางการ โดยได้กำหนดให้มีการสวนสนามภาคพื้นของกำลังพล และขบวนยานยนต์ ตลอดจนการสวนสนามทางอากาศของเครื่องบินแบบต่างๆ เพื่อประกอบพิธีดังกล่าวในวันที่ 29 ก.ย. 66 เวลา 14.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ อุทยานการบินกองทัพอากาศ เขตสายไหม กทม. ทั้งนี้กำหนดให้มีการซ้อมสวนสนามทางอากาศ ในวันที่ 25 ก.ย. และวันที่ 27 ก.ย. 66 ระหว่างเวลา 14.00 – 14.45 น. 

พล.อ.ต.ประภาส กล่าวต่อว่า สำหรับการสวนสนามทางอากาศในพิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผบ.ทอ.นั้น เป็นธรรมเนียมของกองทัพอากาศที่ดำรงการปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดงออกถึงการส่งมอบศักยภาพ แสนยานุภาพ และความพร้อมในการป้องกันประเทศของกองทัพอากาศ ตลอดจนเสริมสร้างขวัญ กำลังใจ และความเชื่อมั่นในศักยภาพของกำลังทางอากาศให้แก่พี่น้องประชาชน 

“กองทัพอากาศตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการห้วงอากาศและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการเดินทางของพี่น้องประชาชนในห้วงเวลาดังกล่าว จึงได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ท่าอากาศยานดอนเมือง และสายการบินพาณิชย์ต่างๆ เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนการบินและการใช้ห้วงอากาศ พร้อมออกประกาศผู้ทำการในอากาศ (NOTAM : Notice to Airman) เพื่อแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทางด้านการบินในพื้นที่เหนือสนามบินดอนเมือง และโดยรอบ ได้พิจารณาปรับห้วงเวลาการบินให้กระชับ รวดเร็ว และลดผลกระทบต่อเที่ยวบินพาณิชย์และการเดินทางของประชาชนให้น้อยที่สุด กองทัพอากาศ ขออภัยพี่น้องประชาชนที่อาจได้รับความไม่สะดวกจากการจัดพิธีดังกล่าวไว้ ณ โอกาสนี้”

แหล่งที่มา

[ad_2]

Scroll to Top