"หมอชลน่าน"ตั้งภรรยาเป็นคณะที่ปรึกษา รมว.สธ. – Sport365TH

"หมอชลน่าน"ตั้งภรรยาเป็นคณะที่ปรึกษา รมว.สธ.

[ad_1]

“หมอชลน่าน”ตั้งภรรยาเป็นคณะที่ปรึกษารมว.สธ.เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 19 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ลงนามในหนังสือคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข 2 ฉบับ ลงวันที่ 14 กันยายน 2566 คือ คำสั่งที่ 1290/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ระบุ เพื่อให้การบริหารราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ด้านสุขภาพอนามัย จึงแต่งตั้ง นางสาวนวลสกุล บำรุงพงษ์ เป็นคณะที่ปรึกษา รมว.สธ.

ส่วนอีกฉบับคือคำสั่งที่ 1291/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า เพื่อให้การบริหารราชการในความรับผิดชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บังเกิดผลดีแก่ทางราชการ จึงแต่งตั้ง นายมงคล สมคำ เป็นคณะทำงาน รมว.สธ. โดยทั้งสองฉบับมีผลตั้งแต่วันที่ 14 กันยายนที่ผ่านมา.

แหล่งที่มา

[ad_2]

Scroll to Top