ก.เกษตรฯ สู่สงครามแต่งตั้ง–โยกย้าย ลือล้างสายบ้านดาวล้อมเดือน – Sport365TH

ก.เกษตรฯ สู่สงครามแต่งตั้ง–โยกย้าย ลือล้างสายบ้านดาวล้อมเดือน


เตรียมฤดูกาลโยก-ย้าย ข้าราชการระดับยกใหญ่ ลือล้างสายบ้านดาวล้อมเดือน สู่บ้านใหม่หลังใหญ่แห่งกว๊านพะเยา ภายใต้พ่อบ้านใหญ่ รอ.ธรรมนัส รมว.เกษตร

เดือนกันยายนเป็นเดือนแห่งการเกษียณอายุราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเป็นฤดูการแห่งการวิ่งเต้นนั่งตำแหน่งที่ว่างอยู่ คงช่วงชิงกันดุเดือดเป็นแน่ เพราะกรมที่ว่าง เป็นกรมใหญ่แทบทั้งนั้น อาทิ กรมชลประทาน ,กรมส่งเสริมการเกษตร ,กรมประมง, กรมหม่อนไหม แต่การจะคัดเลือกใครมาเป็นอธิบดีกรมไหน อำนาจการบริหาร จัดการอยู่ที่ รอ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพียงผู้เดียว

จากแหล่งข่าวระดับสูงของทีมข่าวใต้เตียงกระทรวงเกษตรฯ ได้รายงานว่า จะมีการเตรียมเสนอชื่อ ผู้บริหารระดับสูงดังนี้

  1. นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) โยกมาเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
  2. พันจ่าเอกประเสริฐ มาลัย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โยกมาเป็นเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
  3. นายพีรพันธ์ คอทอง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โยกมาเป็นอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
  4. นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน โยกมาเป็นอธิบดีกรมชลประทาน
  5. นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง โยกมาเป็นอธิบดีกรมประมง (สำหรับตำแหน่งรองอธิบดีขยับมาเป็นอธิบดี ต้องรอการประกาศคัดเลือกก่อน)

แต่อย่างไรก็ตามคงไม่เพียงขยับเท่านี้แน่ เพราะเป็นจังหวะทีดีที่สุดในการสร้างเลือดใหม่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งานนี้พญานาค 1 คงฟาดหลายโต๊ะเก้าอี้แน่ เพื่อจะได้สั่งการได้แบบ 100 % เพราะสไตล์ รอ.ธรรมนัส เป็นคนเลือกใช้งานคน ใช้ที่ไว้ใจ และเชื่อมือเท่านั้น ถ้าไม่ไว้ใจจะไม่เรียกใช้ (อย่างผู้บริหารระดับสูงบางคน ตอนนี้หายเข้ากลีบเมฆ) อย่างไรก็ตามต้องดูการเปลี่ยนแปลงรอบนี้ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเป็นเช่นไรนั้น ทีมข่าวใต้เตียงกระทรวงเกษตรฯ จะตามเกาะกระแส หาข่าวมาให้รับทราบอีกด้วย

แหล่งที่มา

About The Author

Scroll to Top