รัฐบาลแจงไม่ได้ห้ามรมว.ให้ข่าวสื่อ ขอเฉพาะเรื่องลับและอ่อนไหวเท่านั้น – Sport365TH

รัฐบาลแจงไม่ได้ห้ามรมว.ให้ข่าวสื่อ ขอเฉพาะเรื่องลับและอ่อนไหวเท่านั้น

[ad_1]

รัฐบาลชี้แจงไม่ได้ห้ามรัฐมนตรีให้ข่าวสื่อ แต่ขอเฉพาะเรื่องลับและเรื่องที่อาจมีความอ่อนไหวเท่านั้น
 
กรณีเว็บไซค์ข่าวแห่งหนึ่งพาดหัวข่าวโดยใช้ข้อความรุนแรง อาจทำให้ผู้รับสารเข้าใจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง
 
โดยระบุว่า “ครม.เศรษฐา ออกกฎเหล็ก ปิดปากรัฐมนตรี-ข้าราชการ ห้ามให้ข่าวสื่อมวลชน ฝ่าฝืน ฟันวินัยร้ายแรง ปลดออก-ไล่ออก เพื่อรักษาความลับที่สุด-ลับมาก-ลับ อ้าง ความมั่นคง-ประโยชน์แห่งรัฐ”
 
รัฐบาลขอชี้แจงดังนี้เรื่องดังกล่าว เป็น ‘มติ ครม.รับทราบแนวทางปฏิบัติ’ ในการรักษาความลับของราชการที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ครม และการให้ข่าวสารแก่สื่อมวลชน ซึ่งกระทำต่อเนื่องกันมาย้อนหลังกว่า 20 ปี
 
โดยเรื่องดังกล่าวเป็นปกติ ในการแจ้งผู้เข้าร่วมประชุม ครม.ถึงแนวทางปฏิบัติ โดยมีสาระสำคัญคือไม่เผยแพร่ข้อมูลใดๆในที่ประชุม ครม.โดยเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาอาจมีความอ่อนไหว และมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และหรือผลประโยชน์แห่งชาติ
 
แต่หากเรื่องที่เป็นมติเห็นชอบอนุมัติแล้ว สามารถเผยแพร่สื่อสารได้ตามเหมาะสม
 
เรื่องใดมีผลกระทบอ่อนไหว ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตรง เป็นผู้ชี้แจงหลักและให้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่และอำนาจให้ข่าวสารการประชุม-มติ-การดำเนินงาน ครม และชี้แจงต่อสาธารณชนหากมีการเสนอข่าวคลาดเคลื่อนต่อความเป็นจริง.

แหล่งที่มา

[ad_2]

Scroll to Top