กรมปศุสัตว์ขานรับนโยบาย “ไชยา รมช.” ลุยปราบสินค้าเถื่อน ใครเอี่ยวฟันไม่เลี้ยง – Sport365TH

กรมปศุสัตว์ขานรับนโยบาย “ไชยา รมช.” ลุยปราบสินค้าเถื่อน ใครเอี่ยวฟันไม่เลี้ยง

[ad_1]

กรมปศุสัตว์ขานรับนโยบาย “ไชยา รมช.” ลุยปราบสินค้าเถื่อน ใครเอี่ยวฟันไม่เลี้ยง

วันที่ 22 กันยายน 2566 ที่สำนักงานเทคโนโลยีชีวภัณฑ์ กรมปศุสัตว์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมามอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านปศุสัตว์ ให้กับข้าราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมรับฟังการบรรยายภาพรวมการผลิตวัคซีนสัตว์และเยี่ยมชมโรงงานผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย และวัคซีนสัตว์ปีกของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ โดยมีนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีฯ นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ รองอธิบดีฯ นายศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม โดยมีนายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ให้การต้อนรับ

กรมปศุสัตว์ขานรับนโยบาย “ไชยา รมช.” ลุยปราบสินค้าเถื่อน ใครเอี่ยวฟันไม่เลี้ยง

ในการมอบนโยบาย นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เปิดโอกาสให้อธิบดีกรมปศุตว์อธิบายถึงปัญหาและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปศุสัตว์ ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เน้นการทำงานที่ต้องร่วมมือกันและองค์กรต้องมีคุณธรรม

กรมปศุสัตว์ขานรับนโยบาย “ไชยา รมช.” ลุยปราบสินค้าเถื่อน ใครเอี่ยวฟันไม่เลี้ยง

นายไชยา พรหมา กล่าวว่า สำหรับเป้าหมายสำคัญของกรมปศุสัตว์คือการพัฒนาศูนย์ผลิตวัคซีน เพราะหัวใจสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและสิ่งที่จะหยุดผลกระทบให้กับเกษตรกรได้คือวัคซีน ดังนั้น ศูนย์วัคซีนจึงจำเป็นต้องรู้ว่าขณะนี้ศูนย์แห่งนี้มีศักยภาพมากน้อยเพียงใด จากนี้กรมปศุสัตว์จะต้องยืนด้วยขาของตัวเองให้ได้ จะได้ไม่ต้องจัดซื้อวัคซีนเพิ่มเมื่อเกิดปัญหาเหมือนที่ผ่านมา นอกจากนี้การมีวัคซีนที่มีมาตรฐาน ไม่เพียงแต่จะผลิตเฉพาะเพื่อดูแลทางด้านปศุสัตว์ แต่หากเราสามารถเป็นฮับในภูมิภาค เพื่อส่งออกวัคซีนไปขายยังประเทศข้างเคียง ดังนั้นจึงต้องมีการผลักดันกรมปศุสัตว์ในการหาวิธีการปรับเปลี่ยนรูปแบบที่ดีที่สุด ประหยัดที่สุด และโปร่งใสที่สุด

  1. เป้าหมายของกรมปศุสัตว์ ตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ทางเกษตรก็คือตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ กรมปศุสัตว์มีหน้าที่ผลิต ผลิตให้พอ ต้องเอาตลาดเป็นตัวนำ ตลาดเป็นตัวกำหนด การผลิตปัจจัยต่าง ทั้งปริมาณสินค้าต้องผลิตให้พอ
  2. การรักษาเสถียรภาพทางด้านราคา ถึงแม้จะเป็นหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์ แต่ก็มีกรมปศุสัตว์ที่เป็นต้นทางด้านการผลิต
  3. การป้องกันของเถื่อน หมูเถื่อน เนื้อเถื่อน และสินค้าทางการเกษตรที่ผิดกฏหมายทุกชนิด จากนี้ไปภายในสัปดาห์หน้าจะต้องเห็นการทำลายของเถื่อนทั้งหมด ยืนยันจะไม่มีการวิ่งเต้น ผิดก็ว่าไปตามผิด เพราะหากไม่ทำจริงจังจะส่งผลกระทบทั้งระบบต่อกลไกทางการตลาด หากพบอะไรไม่ถูกต้องก็ต้องช่วยกันดำเนินการ ในส่วนกรมศุลกากร ซึ่งนายกรัฐมนตรีดูแลอยู่ด้วยก็คือกระทรวงการคลัง ก็จะช่วยกันแก้ไขปัญหาร่วมกัน

“เราต้องป้องกันกลไกตลาด อย่าทำให้กลไกตลาดผิดเพียน ต้องคุ้มครองผู้บริโภค คุ้มครองผู้ค้ารายย่อย เพราะรายย่อยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเอง เวลาเกิดปัญหา ผู้ค้ารายย่อยจะได้รับผลกระทบที่สุด ตอนนี้ เราจับมือ ดีเอสไอ กรมปศุสัตว์ ศุลกากร ทุกอย่างต้องเคลียร์ตัวเอง”

กรมปศุสัตว์ขานรับนโยบาย “ไชยา รมช.” ลุยปราบสินค้าเถื่อน ใครเอี่ยวฟันไม่เลี้ยง

นายไชยา กล่าวต่อว่า รัฐบาลให้ตนมาแก้ปัญหา เราต้องร่วมมือกันเป็นองคาพยพ จึงขอเน้นในช่วยกันดูแลในเรื่องการผลิตให้เพียงพอ การเข้าดูแลให้ดีทั้งคุณภาพสัตว์และอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์รับผิดชอบธนาคารโค กระบือ ยังต้องขับเคลื่อนช่วยเหลือเกษตรกรให้ได้เลี้ยงโค กระบือ แม้จะมีปัญหาก็ต้องขอให้หาวิธีแก้ไขร่วมกัน ขอให้บริหารโครงการนี้ด้วยหลักรัฐศาสตร์ อาจจะมีการปรับโครงสร้างหนี้ให้กับเกษตรกรก็เป็นได้ ทำให้เกษตรกรได้มีโอกาสในการต่อรองในเรื่องนี้ด้วย เพราะเกษตรกรต้องมีสิทธิประโยชน์ เมื่อรัฐส่งเสริมสนับสนุน เมื่อเสียหายรัฐก็ต้องร่วมเยี่ยวยา สุดท้ายต้องการให้กรมปศุสัตว์นำอาสาสมัครปศุสัตว์เข้าเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนให้กับพี่น้องเกษตรกร เพราะเชื่อว่าจะสามารถตอบโจทย์การทำงานในพื้นที่อีกทั้งก็ขอให้ กรมปศุสัตว์พัฒนาระบบดิจิทัลให้มีความเชื่อมโยงทั่วทุกภูมิภาค

กรมปศุสัตว์ขานรับนโยบาย “ไชยา รมช.” ลุยปราบสินค้าเถื่อน ใครเอี่ยวฟันไม่เลี้ยง

ด้านนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ปัญหาสัตว์ ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิต ทั้งประเทศปริมาณสัตว์มีมาก โดยเฉพาะสัตว์ปีก ซึ่งผลิตออกมาปีละไม่ต่ำกว่าสองถึงสามพันล้านตัว ยังไม่รวมถึงรูปแบบอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมีหมาแมวจรจัดที่แพร่โรคพิษสุนัขบ้า นอกจากนี้ กรมฯ ยังดูแลมาตรฐาน อาหารสัตว์ หัวอาหาร คุณภาพ ที่ยังมีโรคระบาดสัตว์ที่สามารถติดคน เช่น ไข้หวัดนก เบื้องต้นปัญหาจึงมีความซับซ้อน เกิดจากบุคลากร จึงต้องอาศัยภาคีเครือข่ายปัจจุบันได้ใช้เทคโนโลยี และต้องถ่ายโอนภาระกิจให้เอกชน นโยบายที่ต้องการขณะนี้ ในเรื่องวัคซีนทั้งให้เกษตรและจำหน่ายประเทศเพื่อนบ้านถือว่าตรงใจ ดังนั้นในทุกนโยบาย กรมปศุสัตว์พร้อมที่จะน้อมนำมาปรับใช้เป็นนโยบายที่มอบให้โดยเฉพาะนโยบายอันดับต้น ๆ คือปราบปรามสินค้าทางการเกษตรที่ผิดกฏหมายในทุกชนิด และหากพบว่ามีข้าราชการกรมปศุสัตว์ไปเกี่ยข้องก็จะดำเนินการขั้นเด็ดขาดทันที

แหล่งที่มา

[ad_2]

Scroll to Top