“พวงเพ็ชร” หนุน ‘ปฏิญญาดานัง’ หวังขับเคลื่อนประชาชนรู้เท่าทันข่าวปลอม – Sport365TH

“พวงเพ็ชร” หนุน ‘ปฏิญญาดานัง’ หวังขับเคลื่อนประชาชนรู้เท่าทันข่าวปลอม


“พวงเพ็ชร” ชี้ ประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน สนับสนุน “ปฏิญญาดานัง” หวังสื่อช่วยขับเคลื่อนพลเมืองอาเซียนมีภูมิรู้รู้เท่าทันข่าวปลอม

วันนี้ (22 กันยายน 2566) ณ นครดานัง ประเทศเวียดนาม นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หัวหน้าคณะผู้แทนไทยในฐานะประธานการประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน ครั้งที่ 16 ได้ส่งมอบตำแหน่งประธานให้กับเวียดนามประเทศเจ้าภาพ คือ นายเหงียน แทน ลัม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารนิเทศและการสื่อสารเวียดนาม

นางพวงเพ็ชร กล่าวว่า การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้เกิดการหลั่งไหลของข้อมูลข่าวสารจำนวนมากอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและปัญญาประดิษฐ์ สร้างและกำหนดรูปแบบเนื้อหาดิจิทัลในรูปแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งมีทั้งโอกาสและความท้าทาย  ประเทศไทยจึงให้ความสําคัญกับการพัฒนาประชาคมอาเซียนด้วยแนวคิด 3 I (สามไอ) เพื่อสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้  ได้แก่

1. Informative หรือการให้ข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์

2.Intelligent หรือการพัฒนาคนให้มีความฉลาดเท่าทันในการใช้สื่อ

3.Inclusive หรือ การส่งเสริม ให้ข้อมูลข่าวสารเข้าถึงทุกคนทุกกลุ่ม เพื่อให้ประชาชนรู้เท่าทันสื่อให้มากขึ้น

ที่ประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียนครั้งนี้ ได้สนับสนุนปฏิญญาดานังเรื่อง “สื่อ” จากข้อมูลสู่ความรู้สำหรับอาเซียน ที่มีความยืดหยุ่นและตอบสนอง”  มีเป้าหมายให้สื่อมีบทบาทในการขับเคลื่อนให้พลเมืองอาเซียนมีภูมิรู้ มีความรู้เท่าทัน ทำให้ประชาชนรู้จัก “คิด วิเคราะห์และแยกแยะ” ว่า ข้อมูลนั้นจริงหรือเท็จ

ทั้งนี้ นายเหงียน แทน ลัม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารนิเทศและการสื่อสารเวียดนาม ประธานการประชุมฯ ได้กล่าวชื่นชมรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของไทย ว่าเป็นรัฐมนตรีหญิงแกร่งหนึ่งเดียวในการประชุมครั้งนี้ และเชื่อว่าประเทศสมาชิกจะร่วมมือกันเพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดในการสร้างอาเซียนที่มีความยืดหยุ่น ปรับตัว และพร้อมตอบสนองต่อความต้องการในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนให้มากที่สุด

แหล่งที่มา

About The Author

Scroll to Top