“ยิ่งลักษณ์”โพสต์เสียดายไม่ได้ลุยรถไฟความเร็วสูง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว – Sport365TH

“ยิ่งลักษณ์”โพสต์เสียดายไม่ได้ลุยรถไฟความเร็วสูง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว

[ad_1]

“ยิ่งลักษณ์” โพสต์ เสียดายไม่ได้เดินหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูง วันนี้เมื่อ 10 ปีที่แล้ว เป็นวันที่ประกาศนโยบายนี้ หากเกิดตั้งแต่วันนั้นป่านนี้มีรถไฟความเร็วสูงใช้กันแล้ว

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โพสต์ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียส่วนตัว ว่าวันนี้เมื่อปี 2556 หรือเมื่อ 10 ปีที่แล้ว รัฐบาลของตนเองได้ประกาศนโยบายเรื่องรถไฟความเร็วสูง และการปรับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศมูลค่า 2 ล้านล้านบาท ซึ่งไม่สามารถขับเคลื่อนได้ในตอนนั้น เชื่อว่าวันนี้สังคมเห็นแล้วว่าโครงการดังกล่าวมีความจำเป็นอย่างไร น่าเสียดายถ้าโครงการนี้ได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันนั้น ป่านนี้เราคงมีรถไฟความเร็วสูงใช้กันแล้ว โดยอดีตนายกยิ่งลักษณ์ระบุ

วันนี้ (26 กันยายน) เมื่อปี 2556 เป็นวันที่รัฐบาลของดิฉัน ประกาศนโยบายรถไฟความเร็วสูงและการปรับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศมูลค่า 2 ล้านล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจตลอด เพราะโครงการใหญ่เช่นนี้จะก่อให้เกิดการจ้างงานตั้งแต่ระดับผู้ใช้แรงงาน ไปจนถึงเกิดการลงทุนของเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ที่สำคัญโครงการรถไฟความเร็วสูงจะเป็นการเชื่อมระบบคมนาคมและขนส่งสินค้าตั้งแต่ห่วงโซ่การผลิตต้นน้ำไปยังปลายน้ำ อำนวยความสะดวกให้กับทุกภาคส่วน

วันนัันหลายคนอาจจะยังไม่เห็นภาพ ไม่เข้าใจประโยชน์และความจำเป็น แต่ดิฉันเชื่อว่าวันนี้สังคมเห็นแล้ว จึงขอย้อนเล่าแนวคิดการทำรถไฟความเร็วสูงอีกครั้งว่า ถ้าโครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จจะเกิดผลอะไรขึ้นบ้าง 

1) การเชื่อมเมืองท่องเที่ยวจะสะดวกขึ้น สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศให้รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ

2) การเชื่อมอุตสาหกรรมจากผู้ผลิต แหล่งเพาะผู้ปลูกระดับจังหวัดไปจนถึงโรงงานอุตสาหกรรม ส่งผลให้ต้นทุนขนส่งโดยรวมของประเทศลดลง

3) การเชื่อมเมือง จะเกิดการพัฒนาเมืองใหม่และการเข้าถึงระบบคมนาคมในจังหวัดรอง จังหวัดเล็กเพื่อเพิ่มและกระจายความเจริญจากเมืองใหญ่ไปสู่ภูมิภาคต่างๆ ทำให้คนต่างจังหวัดเดินทางได้ง่ายขึ้น มีโอกาสเยี่ยมบ้านได้บ่อยขึ้น หรือถ้าอาศัยในเขตปริมลฑลก็สามารถไปทำงานในเมืองได้อย่างสะดวก

4) การเชื่อมระบบคมนาคมจากไทยไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางของตลาดอาเซียน เช่น การเชื่อมต่อจากหนองคาย ผ่านลาวไปยังจีน หรือแม้แต่จากเชียงราย เข้าเมียนมาร์ และไปจีนที่เป็นตลาดใหญ่ของไทย  ซึ่งจะกระตุ้นการค้าชายแดน ทำให้การขนส่งทั้งคนและสินค้าทำได้สะดวกรวดเร็ว

น่าเสียดายค่ะถ้าโครงการนี้ได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันนั้น ป่านนี้เราคงมีรถไฟความเร็วสูงใช้กันแล้ว อย่างไรก็ตามแม้ยังจะไม่มีโครงการแบบนี้เกิดขึ้น ดิฉันหวังว่าแนวคิดเช่นนี้จะไม่ถูกลืมหายไปเพราะจะเป็นการสร้างโอกาสให้คนไทย

คนต่างจังหวัดอย่างดิฉันฝัน และตั้งตารอที่จะได้เห็นระบบคมนาคมขนส่งที่ทำให้การเดินทางของคนไทยจากเมืองกรุงไปสู่ภูมิภาค สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึงค่ะ 

 

แหล่งที่มา

[ad_2]

Scroll to Top