กองทัพเรือ จัด เรือหลวงช้าง ตรวจพลสวนสนามทางเรือ อำลา “บิ๊กจ๊อด” – Sport365TH

กองทัพเรือ จัด เรือหลวงช้าง ตรวจพลสวนสนามทางเรือ อำลา “บิ๊กจ๊อด”

[ad_1]

 

กองทัพเรือ จัด เรือหลวงช้าง ตรวจพลสวนสนามทางเรือ อำลา “บิ๊กจ๊อด” ในโอกาสเยี่ยมอำลาหน่วยในพื้นที่สัตหีบ ก่อนเกษียณอายุราชการ 

วันที่ 26 ก.ย. 66 พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) เดินทางไปเยี่ยมอำลาหน่วย กองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบ ในโอกาสเกษียณอายุราชการ บน เรือหลวงช้าง ซึ่งจอดลอยลำ บริเวณอ่าวสัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี พล.ร.อ.อะดุง  พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ จากหน่วยต่าง ๆ ของ กองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบ ให้การต้อนรับ 

กองทัพเรือ จัด เรือหลวงช้าง ตรวจพลสวนสนามทางเรือ อำลา “บิ๊กจ๊อด” ในโอกาสเยี่ยมอำลาหน่วยในพื้นที่สัตหีบ ก่อนเกษียณอายุราชการ
กองทัพเรือ จัด เรือหลวงช้าง ตรวจพลสวนสนามทางเรือ อำลา “บิ๊กจ๊อด” ในโอกาสเยี่ยมอำลาหน่วยในพื้นที่สัตหีบ ก่อนเกษียณอายุราชการ

โดย เรือหลวงปิ่นเกล้าได้ยิงสลุต เพื่อเป็นเกียรติแด่ ผบ.ทร. จำนวน 19 นัด จากนั้นเรือต่างๆ ในหมู่เรือสวนสนาม ได้ทำการสวนสนามทางเรือเพื่อเป็นเกียรติแด่ ผบ.ทร. 

เมื่อเสร็จสิ้นพิธีสวนสนามทางเรือ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ได้กล่าวสดุดีแด่ผบ.ทร. จากนั้น ผบ.ทร. ได้กล่าวชื่นชมและขอบคุณกำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยเห็นแก่ประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญ ตลอดจนได้เน้นย้ำให้กำลังพลทุกนายร่วมมือ ร่วมแรงและร่วมใจ กันปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็ง ซื่อสัตย์สุจริตเพื่อกองทัพเรือ 

กองทัพเรือ จัด เรือหลวงช้าง ตรวจพลสวนสนามทางเรือ อำลา “บิ๊กจ๊อด” ในโอกาสเยี่ยมอำลาหน่วยในพื้นที่สัตหีบ ก่อนเกษียณอายุราชการ
กองทัพเรือ จัด เรือหลวงช้าง ตรวจพลสวนสนามทางเรือ อำลา “บิ๊กจ๊อด” ในโอกาสเยี่ยมอำลาหน่วยในพื้นที่สัตหีบ ก่อนเกษียณอายุราชการ

ทั้งนี้ พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ เป็น ผบ.ทร.ลำดับที่ 56 ของกองทัพเรือ โดยตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่ดำรงตำแหน่ง ผบ.ทร. ได้ดำเนินการตามนโยบายหลัก 9 ด้าน โดยมุ่งเน้นนโยบาย ผบ.ทร.ท่านที่ผ่านมา ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างรากฐานที่มั่นคง ของกองทัพเรือ และเพื่อให้กำลังพลทุกนายได้ร่วมแรงร่วมใจขับเคลื่อนนโยบาย ผบ.ทร. เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของกองทัพเรือที่กำหนดไว้คือเป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาทนำในภูมิภาค และเป็นเลิศ ในการบริหารจัดการ สำหรับนโยบายหลัก 9 ด้าน มาจากยุทธศาสตร์กองทัพเรือ พ.ศ.2560 – 2580 ซึ่งเป็นแผนแม่บทการพัฒนากองทัพเรือด้านต่างๆ และนโยบายกองทัพเรือระยะ 5 ปี พ.ศ.2566 – 2570  

แหล่งที่มา

[ad_2]

About The Author

Scroll to Top