เปิดกำหนดนายกรัฐมนตรี ประชุมครม.สัญจรนัดแรก หนองบัวลำภู 3 – 4 ธ.ค. 66 – Sport365TH

เปิดกำหนดนายกรัฐมนตรี ประชุมครม.สัญจรนัดแรก หนองบัวลำภู 3 – 4 ธ.ค. 66


 

เปิดกำหนดนายกรัฐมนตรี ประชุมครม.สัญจรนัดแรก หนองบัวลำภู น 3 – 4 ธ.ค. 66 พร้อมเดินสายตรวจราชการกลุ่มจังหวัดอีสานตอนบน 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นาย เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง พร้อมคณะรัฐมนตรี มีกำหนดการเดินทางไปประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ หรือ ครม.สัญจร ครั้งที่ 1/2566 ณ จังหวัดหนองบัวลำภู และติดตามการตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ได้แก่ บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี ระหว่างวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2566 

โดยมีกำหนดการดังนี้ 

วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566 

เวลา 12.30 น.  นายกรัฐมนตรี เดินทางถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน 23 อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

เวลา 14.00 น.  นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามประเด็นการแก้ไขปัญหายาเสพติด กลไกการบำบัดฟื้นฟู ผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นฐาน (Community Based Treatment: CBTx) ณ บ้านภูดินทอง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

                       – นายกรัฐมนตรี รับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กลไกการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นฐาน 

เวลา 15.10 น.  นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามประเด็นการแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาความยากจนในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ณ ที่ว่าการอำเภอสุวรรณคูหา ตำบลสุวรรณคูหา อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

                       – นายกรัฐมนตรี สักการะศาลหลักเมืองพระยาไชยเชษฐาธิราช และอนุสาวรีย์ไทยอาสาป้องกันชาติ

                       – นายกรัฐมนตรี รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด “หนองบัวลำภูโมเดล” และการดูแลผู้ป่วยจิตเวชจากการใช้ยาเสพติด

                       – นายกรัฐมนตรี กล่าวมอบนโยบาย

                       – นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมแถวกองกำลังชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) จำนวน 6,000 นาย ที่ปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด “หนองบัวลำภูโมเดล”

                       –  นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด “หนองบัวลำภูโมเดล” และการดูแลผู้ป่วยจิตเวชจากการใช้ยาเสพติด

                       –  นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมกระบวนการบำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวช ณ โรงพยาบาลสุวรรณคูหา (Mini – ธัญญารักษ์)

                       –  นายกรัฐมนตรี ร่วมการแข่งขันฟุตบอลกับทีมเยาวชนฮีโร่สุวรรณคูหา ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนอนุบาล   สุวรรณคูหา 

เวลา 18.20 น.    นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมกิจกรรมประเพณีวิถีพื้นถิ่นและร่วมกิจกรรมประเพณีกับประชาชน จำนวน 2,000 คน และรับประทานอาหารเย็นพื้นบ้าน ณ วัดสุวรรณาราม ตำบลสุวรรณคูหา อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

แหล่งที่มา

Scroll to Top