งานกาชาด 2566 ครบครอบ 100 ปี จัดเต็ม 11 วัน 11 คืน เริ่มวันไหน จัดที่ไหน? – Sport365TH

งานกาชาด 2566 ครบครอบ 100 ปี จัดเต็ม 11 วัน 11 คืน เริ่มวันไหน จัดที่ไหน?


งานกาชาด 2566 ครบครอบ 100 ปี จัดเต็ม 11 วัน 11 คืน เริ่ม 8-18 ธ.ค. 2566 จัดขึ้นที่สวนลุมพินี พร้อมกิจกรรมและ 7 โซนสำคัญภายในงาน

 

ที่มาของงานกาชาด

“งานวันกาชาด” ชื่อเรียกเดิมของงานมหรสพ รื่นเริงการกุศลที่จัดขึ้นเป็นประจําทุกปี เพื่อหารายได้บำรุงสภากาชาดไทย โดยจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2465 – 8 เมษายน พ.ศ. 2466

ณ สนามหลวง เรียกว่า “งานรับประชาสมาชิกพ.ศ. 2466” เพื่อหาประชาสมาชิกโดยเสียค่าบํารุง 1 บาทต่อปี งานวันกาชาดได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก จากปีที่ 1 ถึงปีที่ 100 ใน 5 สถานที่งานวันกาชาดในความทรงจํา ถือกําเนิดขึ้นที่สนามหลวง เติบโตสู่พระราชอุทยานสราญรมย์ จวบจนพ.ศ. 2481 ย้ายมาจัดที่สถานเสาวภา

จนกระทั่ง พ.ศ. 2500ย้ายมายังบริเวณสวนอัมพร ลานพระบรมรูปทรงม้า(ลานพระราชวังดุสิต) และสนามเสือป่า ล่วงถึง พ.ศ. 2561ย้ายมาจัดที่สวนลุมพินี จากนั้นได้ปรับรูปแบบการจัดงานมาเป็นรูปแบบออนไลน์ (Online) ใน พ.ศ. 2563 และตั้งแต่ พ.ศ. 2565 เป็นต้นมา มีการผสมผสานงานกาชาดแบบออนไลน์และแบบออนกราวด์ (On-Ground)เข้าด้วยกัน เป็นงานวันกาชาดในรูปแบบ Hybrid Event

ซึ่งไม่ว่างานวันกาชาดจะจัดขึ้น ณ สถานที่ใด เวลาใดสถานที่แห่งนั้น ได้กลายเป็นสถานที่แห่งการสืบสาน

กิจกรรมหารายได้การกุศลจวบจนปัจจุบัน และเป็นงานรื่นเริงที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน รอยยิ้ม เสียงหัวเราะและความประทับใจ ที่ยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจํา

ในปีนี้ สภากาชาดไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อํานวยการสภากาชาดไทย เสด็จ ฯ เป็นประธานเปิดงานกาชาดประจําปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.50 น. ณ บริเวณห้องสมุดประชาชน สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร

 งานกาชาด 2566

งานวันกาชาดประจําปี 2566 จัดขึ้นเพื่อย้อนวันวาน และระลึกถึงความสนุกสนานที่จะเกิดขึ้นอีกครั้งสภากาชาดไทยจึงได้จัดงานวันกาชาดขึ้นภายใต้แนวคิด “งานวันกาชาด 100 ปี รื่นรมย์สุขฤดี ณ ที่แห่งการให้ #RedCrossFairCenturyOfCharity” เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่การจัดงานวันกาชาดประจําปี มหรสพรื่นเริงการกุศล อยู่คู่กับประชาชนชาวไทยครบ 100 ปี โดยจัดขึ้นในรูปแบบ Hybrid Event ผสมผสานระหว่างงานออนไลน์ ที่ www.งานกาชาด.com

และการจัดงานแบบออนกราวด์ ที่สวนลุมพินี เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัย แต่ยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของงานวันกาชาดประจําปีการจัดกิจกรรมที่คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของงานวันกาชาด และกิจกรรมรื่นเริงเพื่อการกุศล ประกอบด้วย การออกร้านและจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ ที่มาร่วมออกร้าน การประกวดร้านงานวันกาชาด ภายใต้แนวคิด “งานวันกาชาด 100 ปี รื่นรมย์สุขฤดี ณ ที่แห่งการให้”การเสี่ยงโชคชิงรางวัล การออกสลากกาชาด การประกวด ผู้สูงวัยสุขภาพดี การตรวจดวงชะตาพยากรณ์ และการแสดงศิลปวัฒนธรรม และความบันเทิงต่าง ๆ ภายในงาน ในส่วนของกิจกรรมพิเศษ ปีนี้กองอํานวยการจัดงานวันกาชาดได้เนรมิตพื้นที่ของสวนลุมพินี ให้เป็นบรรยากาศและกิจกรรมย้อนวันวาน เพื่อให้ผู้ที่มาเที่ยวชมงานได้ร่วม ย้อนระลึกถึงความสนุกสนานในยุคสมัยก่อน

 

งานกาชาดเริ่มวันไหน

จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 8-18 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 11.00-22.00 น. บริเวณสวมลุมพินี รวมแล้ว 11 วัน 11 คืน ภายใต้แนวคิด “รื่นรมย์สุขฤดี ณ ที่แห่งการให้” รัฐบาลเชิญชวนให้ผู้ที่มาร่วมงานนุ่งโจงห่มไทยมาเที่ยวงานกาชาด

 

ตารางการแสดง ณ เวทีกลางงานกาชาด

 

งานกาชาด

งานกาชาด

งานกาชาด

 

แผนผังงานกาชาด

 งานกาชาด

โซนที่ 1 กองอํานวยการจัดงานกาชาด/หน่วยงานสภากาชาดไทย/บริการต่างๆ

1.1 กองอํานวยการจัดงานกาชาด

1.2 สํานักงานบริการ กรมโยธาธิการและผังเมือง ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ กทม. และฝ่ายบริหารจัดการงานกาชาด

1.3 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

1.4 สํานักงานบรรเทาทุกข์ (สุขศาลากาชาด)

1.5 แผนกแสดงกิจกรรมสภากาชาดไทย

1.6 กองรักษาการณ์ตํารวจ

1.7 ร้านอาหารสภากาชาดไทย

 

โซนที่ 2 ร้านโครงการส่วนพระองค์

2.1 ร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย

2.2 ร้านสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

2.3 ร้านสมเด็จองค์อุปนายิกาสภากาชาดไทย

2.4 ร้านโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

2.5 ร้านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย

2.6 ร้านมูลนิธิพระดาบส

2.7 ร้านมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์

2.8 ร้านมูลนิธิชัยพัฒนา และโครงการทหารพันธุ์ดี

2.9 ร้านมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

 พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 

โซนที่ 3 ส่วนราชการ

3.1 กระทรวงมหาดไทย

3.2 สมาคมแม่บ้านมหาดไทย และเหล่ากาชาด

3.3 กระทรวงสาธารณสุข

3.4 กระทรวงอุตสาหกรรม

3.5 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3.6 กระทรวงพาณิชย์

3.7 กระทรวงการคลัง

3.8 กระทรวงการต่างประเทศ

3.9 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.10 กระทรวงแรงงาน

3.11 กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ

3.12 สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

3.13 กรมการปกครอง

3.14 กรมที่ดิน

3.15 กรมโยธาธิการและผังเมือง

3.16 กรมการพัฒนาชุมชน

3.17 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3.18 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

3.19 สํานักงานอัยการสูงสุด

3.20 กรมราชทัณฑ์

3.21 กรุงเทพมหานคร

3.22 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

3.23 กระทรวงศึกษาธิการ

 

โซนที่ 4 สถาบันการศึกษาและสมาคมศิษย์เก่า

4.1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.3 มหาวิทยาลัยรามคําแหง

4.4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4.5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

4.6 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

4.7 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

4.8 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

4.9 เบญจมราชาลัยสมาคม

4.10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

4.11 สมาคมศิษย์เขมะสิริอนุสสรณ์

4.12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

 

โซนที่ 5 หน่วยงานด้านความมั่นคง และสมาคมแม่บ้าน

5.1 สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

5.2 กองทัพบก

5.3 สมาคมแม่บ้านทหารบก

5.4 กองทัพเรือ

5.5 สมาคมภริยาทหารเรือ

5.6 กองทัพอากาศ

5.7 สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ

5.8 สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

5.9 สมาคมแม่บ้านตํารวจ

5.10 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

5.11 สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย

 

โซนที่ 6 สมาคม ชมรม สโมสรและองค์กรทั่วไป

6.1 สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

6.2 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

6.3 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

6.4 สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนฯ

6.6 สโมสรโรตารีกรุงเทพ – รัชดาภิเษก

6.7 สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

6.8 สมาคมสตรีอาสาสมัครแห่งประเทศไทย

6.9 สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย

6.10 มูลนิธิคนตาบอด

6.11 มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ

6.12 บริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ จํากัด (มหาชน)

6.13 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด

6.14 กสทช.

6.15 ธนาคารทหารไทยธนชาต

6.16 ธนาคารไทยพาณิชย์

6.17 ช่องเวิร์คพอยท์

6.18 ธนบุรีประกอบยนต์

6.19 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

 

โซนที่ 7 หน่วยงานพลังงาน

7.1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

7.2 การไฟฟ้านครหลวง

7.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

7.4 บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน)

 

 

 

งานกาชาด 2566

6 โซน งานกาชาดออนไลน์

  • โซนสวนอัมพร

ตัวอย่างกิจกรรมเช่น สลากกาชาดออนไลน์ ,ชอปปิ้ง ,ดูดวงออนไลน์ ,Pick A Card

  • โซนสวนลุมพินี

ตัวอย่างกิจกรรมเช่น สลากกาชาดออนไลน์,บ้านผีสิง ,เกมส์ เซ็นเตอร์ ,เวทีการแสดง ,สลากกาชาดออนไลน์  

  • โซนอุทยานสราญรมย์

ตัวอย่างกิจกรรมเช่น สลากกาชาดออนไลน์ ,นิทรรศกาล 100 รูปภาพ ร้อยเรื่องราว

  • โซนสถานเสาวภา

ตัวอย่างกิจกรรมเช่น สลากกาชาดออนไลน์ ,เกมส์ เซ็นเตอร์ ,บริจาค อี-โดเนชัน ,ชอปปิ้ง ,One Redcross

  • โซนสนามหลวง

ตัวอย่างกิจกรรมเช่น สลากกาชาดออนไลน์,ลานกิจกรรมการแสดง ,แข่งว่าวกาชาด ,หนังสั้นที่หาชมได้ยาก

  • โซนออนไลน์

ตัวอย่างกิจกรรมเช่น ภารกิจต่อจิ๊กซอว์ ลุ้นทอง ,เกมส์ เซ็นเตอร์ ,เวทีประกวดอวาตาร์,สลากกาชาดออนไลน์

 

ข้อมูลอ้างอิงจาก : edcross365,สูจิบัตรงานกาชาด 2566

 

 

แหล่งที่มา

Scroll to Top