พรากผู้เยาว์ อายุกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี มีความผิดแม้เด็กยินยอม โทษคุก 10 ปี ปรับ 2 แสน – Sport365TH

พรากผู้เยาว์ อายุกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี มีความผิดแม้เด็กยินยอม โทษคุก 10 ปี ปรับ 2 แสน


ความผิดฐานพรากผู้เยาว์ อายุกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี จากบิดามารดา หรือเพื่อการอนาจารย์ มีความผิดแม้เด็กยินยอม โทษคุก 10 ปี ปรับ 2 แสน

ผู้เยาว์ คือ บุคคลที่ถูกจำกัดความสามารถในการใช้สิทธิ เพราะเหตุอ่อนอายุ อ่อนประสบการณ์ ยังไม่สามารถช่วยตัวเองได้เป็นอย่างดี จึงต้องอยู่ภายใต้การคุ้มครองช่วยเหลือของบุคคลที่เป็นผู้แทนโดยชอบธรรม ซึ่งได้แก่ บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง

 

 

แหล่งที่มา

Scroll to Top