“อิ่มไอหนาว แอ่วม่วนลำ @ กว๊านพะเยา” เที่ยวรับลมหนาวถึง 3 มกราคม 2567 – Sport365TH

“อิ่มไอหนาว แอ่วม่วนลำ @ กว๊านพะเยา” เที่ยวรับลมหนาวถึง 3 มกราคม 2567


“อิ่มไอหนาว แอ่วม่วนลำ @ กว๊านพะเยา” เที่ยวรับลมหนาวถึง 3 มกราคม 2567

จากการจัดงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าสู่วันที่ 5 ของการจัดงานดังกล่าวเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ในการส่งเสริมการเกษตรระดับพื้นที่ให้ครบทั้งระบบการผลิตสินค้าเกษตร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เผยแพร่ความรู้นวัตกรรมด้านการผลิต การตลาด ทั้งพืช สัตว์ และประมง และเชื่อมโยงการจัดกิจกรรมทางภาคการเกษตรในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนที่มีจุดแข็งในสินค้าอัตลักษณ์ GI เช่น ลิ้นจี่ฮงฮวย ข้าวก่ำล้านนา ข้าวหอมมะลิ-จังหวัดพะเยา สับปะรดภูแล-จังหวัดเชียงราย กาแฟเทพเสด็จ-จังหวัดเชียงใหม่ และเชื่อมโยงการจัดกิจกรรมทางการเกษตรในระดับภูมิภาคสร้างงานเกษตร ขยายแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

นายสิงห์ชัย พิงคะสัน เกษตรกรจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ รู้สึกโชคดีที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ มีกิจกรรมมากมายและได้พบปะกับเกษตรกรจังหวัดอื่นๆ ได้พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน รวมถึงได้ร่วมสนุกและได้รับรางวัลในงาน จึงอยากให้จัดงานและกิจกรรมแบบนี้เป็นประจำทุกปีทุกภาค เพื่อจะได้เชิญชวนเกษตรกรในชุมชนจังหวัดลำพูน และจังหวัดอื่นๆ ได้เข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างทั่วถึง

“อิ่มไอหนาว แอ่วม่วนลำ @ กว๊านพะเยา” เที่ยวรับลมหนาวถึง 3 มกราคม 2567

นอกจากนี้ คุ้มโต้งนาคำ กรมการข้าว ที่มีการจัดนิทรรศการด้านข้าว และองค์ความรู้ต่างๆ ทั้งกิจกรรมร่วมสนุก การสาธิต การประกวด การแข่งขันด้านข้าวและอื่นๆอีกมากมาย รวมทั้งจุดถ่ายรูปเช็คอินให้กับผู้ร่วมงาน ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ ก็เพื่อเป็นต้นแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางภาคเกษตร การท่องเที่ยว เศรษฐกิจ ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ซึ้งมีเกษตรกรและประชาชนทั่วไปเข้ามาร่วมกิจกรรมกันอย่างสนุก ซื้อผลิตภัณฑ์ข้าว และสินค้าแปรรูปจากข้าวภายในงานกันอย่างล้นหลาม จึงขอเชิญชวนพี่น้องเที่ยวชมงาน “อิ่มไอหนาว แอ่วม่วนลำ @ กว๊านพะเยา” ภายใต้โครงการมหกรรมการเกษตรและท่องเที่ยวถนนสายดอกไม้งามริมกว๊านพะเยา ณ ริมกว๊านพะเยา” จังหวัดพะเยา พร้อมเลือกซื้อเลือกชมสินค้าเกษตรคุณภาพ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ จะทำให้ประชาชนได้เห็นผลงานด้านเกษตร สร้างการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งภาคการท่องเที่ยวและภาคเกษตรของจังหวัดพะเยา และระดับภูมิภาคเพิ่มขึ้น รวมทั้งพี่น้องเกษตรกรและประชาชนได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน การเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติ โดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และการบริการเกษตรสมัยใหม่ไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อไปด้วย

“อิ่มไอหนาว แอ่วม่วนลำ @ กว๊านพะเยา” เที่ยวรับลมหนาวถึง 3 มกราคม 2567

แหล่งที่มา

Scroll to Top