เมาขับวันแรก 515 คดี พุ่ง 58% จากปีก่อน สมุทรปราการที่ 1 เข้มคุมประพฤติ – Sport365TH

เมาขับวันแรก 515 คดี พุ่ง 58% จากปีก่อน สมุทรปราการที่ 1 เข้มคุมประพฤติ


คุมประพฤติคดี เผยยอดเมาขับวันแรก 515 คดี เพิ่มจากปีที่แล้ว 58% สมุทรปราการยืน 1 รองลงมา กทม. – นนทบุรี 

วันที่ 30 ธ.ค. 66 นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยถึงสถิติคดีที่ศาลสั่งคุมความประพฤติวันที่ 29 ธ.ค. 66 ว่า วันแรกของการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 มีคดีทั้งสิ้น 542 คดี เป็นคดีขับรถขณะเมาสุรา 515 คดี คิดเป็นร้อยละ 95.02 คดีขับรถประมาท 1 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.18 และคดีขับเสพ 26 คดี คิดเป็นร้อยละ 4.8 

เมื่อเปรียบเทียบคดีขับรถขณะเมาสุราปีใหม่ 2566 มีจำนวน 214 คดี กับปีใหม่ 2567 จำนวน 515 คดี พบว่า เพิ่มขึ้น 301 คดี คิดเป็นร้อยละ 58 สำหรับจังหวัดที่มีสถิติคดีขับรถขณะเมาสุราสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ สมุทรปราการ 78 คดี กรุงเทพมหานคร 69 คดี และนนทบุรี 53 คดี 

นายเรืองศักดิ์ กล่าวต่อว่า ขอเน้นย้ำมาตรการเข้มสำหรับผู้กระทำผิดคดีขับรถขณะเมาสุรา กรมคุมประพฤติจะดำเนินการคัดกรองตามแบบประเมินพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หากพบว่ามีความเสี่ยงสูงจากการติดสุราจะส่งบำบัดรักษาตามสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

นอกจากนี้ สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศยังได้จัดกิจกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการประชาชน ด่านตรวจค้น และด่านชุมชน จำนวน 108 จุด โดยมีอาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายยุติธรรมชุมชน ผู้ถูกคุมความประพฤติ ประชาชน และภาคีเครือข่าย จำนวนทั้งสิ้น 834 คนเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนทำงานบริการสังคมโดยการตรวจเยี่ยมด่านบริการประชาชนต่างๆ แจกน้ำดื่ม ให้คำแนะนำในการเดินทาง และอำนวยความสะดวกการจราจรทางถนน เพื่อให้ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย

แหล่งที่มา

Scroll to Top