“ชลน่าน” เร่งดันให้คนไทยปั๊มลูก เป็นนโยบายแห่งชาติ – Sport365TH

"ชลน่าน" เร่งดันให้คนไทยปั๊มลูก เป็นนโยบายแห่งชาติ


“ชลน่าน” เร่งดันให้คนไทยปั๊มลูก เป็นนโยบายชาติ เริ่มให้ได้ใน 100 วัน

วันที่ 4 ม.ค. 67 ที่พระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า เรื่องนโยบายส่งเสริมการเกิดนั้น หลังจากมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2566 โดยจัดทำรายละเอียดข้อเสนอร่างวาระแห่งชาติ เรื่องการส่งเสริมการเกิดและการพัฒนาประชากรอย่างมีคุณภาพ ได้ลงนามส่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้วที่จะผลักดันเป็นวาระแห่งชาติ โดยอธิบดีกรมอนามัย ตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค.2566

ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจ ซึ่งหาก ครม.พิจารณาเห็นชอบประกาศเป็นวาระแห่งชาติ เราก็จะเริ่มขับเคลื่อน เพราะต้องทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้ามาช่วยกัน อธิบดีกรมอนามัยก็ได้เร่งรัดให้ทัน 100 วัน รายละเอียดที่จะดูแลเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ ดูแลพ่อแม่ ลูกในท้อง ขณะคลอด ขณะเลี้ยงลูก เขียนไว้หมด เป็นหลักประกันเพื่อไม่ให้เกิดความกังวลในมิติด้านเศรษฐกิจ เชิงสังคม หรืออันตรายต่างๆ ที่จะมาทำให้คนไม่มั่นใจที่จะมามีลูก เพื่อให้คนมั่นใจขึ้น

ถามว่าการลาคลอด 3 เดือนมองว่าน้อยเกินไปที่จะส่งเสริมการเลี้ยงดูบุตร จะมีการขยับขยายมากกว่านี้หรือไม่ นพ.ชลน่าน กล่าวว่า มีการเขียนในรายละเอียด เราเสนอไปในหลักแล้ว ก็ต้องไปออกแนวทางรองรับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาประกาศ

แหล่งที่มา

Scroll to Top