ภัยความมั่น! รู้จักโรค “หลงตัวเอง” เช็กด่วน เข้าข่ายมีอาการนี้หรือไม่ – Sport365TH

เปิดโทษของการดื่ม "เบียร์" ถ้าไม่หักห้ามใจ อาจส่งผลต่อร่างกายอย่างคาดไม่ถึง


ภัยความมั่น! รู้จักโรค “หลงตัวเอง” เช็กด่วน เข้าข่ายมีอาการนี้หรือไม่ มีวิธีบำบัดรักษาอย่างไร

ความมั่นใจในตัวเองถือเป็นสิ่งที่ดี แต่ถ้ามั่นใจมากเกินไปอาจจะเข้าข่ายเป็นโรคหลงตัวเอง (Narcissistic Personality Disorder) วันนี้มาลองทำความรู้จัก โรคหลงตัวเอง และลองสำรวจตัวเองกันดูบ้างว่ากำลังเข้าข่ายหลงตัวเองหรือไม่

โรคหลงตัวเอง คืออะไร

โรคหลงตัวเอง (Narcissistic Personality Disorder) เป็นภาวะสุขภาพจิต เป็นโรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิดหนึ่ง ผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้จะมั่นใจในตัวเองมากเกินไป ให้ความสำคัญกับตัวเองสูง ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง คิดว่าตัวเองเป็นคนพิเศษ เหนือกว่าผู้อื่น ต้องได้รับการปฏิบัติ ได้รับความสนใจจากผู้อื่น ต้องการคำชื่นชมเยินยอและการดูแลที่เป็นพิเศษ ขาดความเห็นอกเห็นใจหรือใส่ใจในความรู้สึกของคนอื่น และมักจะเอาเปรียบผู้อื่นเพื่อให้บรรลุความพึงพอใจของตัวเอง

โรคหลงตัวเอง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ คนหลงตัวเองเนื่องจากรู้สึกวิตกกังวล ไม่มั่นคง และอ่อนไหว (Vulnerable Narcissist) และคนหลงตัวเองโดยยกตนให้เหนือผู้อื่น (Grandiose Narcissist)

เช็กอาการ คุณกำลังเป็นโรคหลงตัวเองหรือไม่

• ยึดตัวเองเป็นสำคัญมากเกินไป เชื่อว่าตัวเองพิเศษกว่าคนอื่น

• เชื่อว่าตนเองดีเกินไปที่จะได้รับสิ่งที่ธรรมดา และบุคคลที่มีความพิเศษหรือสถานะทางสังคมที่สูงเทียบเท่ากันเท่านั้นถึงจะเข้าใจตน

• ชอบพูดเกินจริงเกี่ยวกับตัวเอง ชอบพูดให้ตัวเองดูโดดเด่นและเก่งที่สุด

• ต้องการคำชื่นชมเยินยออยู่เสมอ ทนไม่ได้ต่อคำวิจารณ์

• มักอิจฉาริษยาผู้อื่น หรือเชื่อว่าคนรอบข้างอิจฉาตนเอง

• โจมตีคนอื่นด้วยคำพูดดูถูก กลั่นแกล้ง ขาดความเห็นอกเห็นใจ

• มักหมกหมุ่นกับการคิดถึงความสำเร็จ อำนาจ ความร่ำรวย ความงาม หรือความรักในอุดมคติของตัวเอง

• แสวงหาประโยชน์จากผู้อื่น เพื่อให้ตนเองบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ เอาเปรียบผู้อื่นเพื่อบรรลุเป้าหมายและความพอใจของตัวเอง

วิธีการบำบัดรักษาโรคหลงตัวเอง

• วิธีจิตบำบัด วิธีนี้จะช่วยให้ผู้ป่วยเข้าใจสาเหตุที่ทำให้เกิดความคิดและพฤติกรรมของโรคหลงตัวเอง ปรับทัศนคติให้ผู้ป่วยมองโลกให้กว้างมากขึ้น และเปิดใจรับฟังผู้อื่นให้มาก ให้ผู้ป่วยยอมรับความสามารถและศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง สามารถรับคำวิจารณ์ผู้อื่นหรือเมื่อต้องประสบความล้มเหลว ทำให้เข้าใจและสามารถจัดการอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองได้ดีขึ้น

• วิธีทางการแพทย์ ผู้ป่วยโรคหลงตัวเองที่มีอาการรุนแรง เช่น เกรี้ยวกราด ทำร้ายตัวเอง หลงผิดไปจากความเป็นจริง ซึมเศร้า จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลและดูแลจากแพทย์อย่างใกล้ชิด

แหล่งที่มา

Scroll to Top