อุเทนถวาย สั่งงดเรียน-งดสอบทุกชั้น 3 วัน – Sport365TH

อุเทนถวาย สั่งงดเรียน-งดสอบทุกชั้น 3 วัน


อุเทนถวาย สั่งงดเรียน-งดสอบทุกชั้น 3 วัน หลัง 2 สถาบันดังเปิดศึกกลางสกายวอล์กปทุมวัน ฮึ่ม!ใครฝ่าฝืนดำเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ

วันที่ 9 ม.ค. 2567 จากกรณีนักศึกษา 2 สถาบันเปิดศึกยกพวกทะเลาะวิวาทกัน บริเวณห้างสรรพสินค้าชื่อดัง ย่านปทุมวัน กทม. เมื่อวันที่ 8 ม.ค. ที่ผ่านมา 

ล่าสุดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่อุเทนถวาย มีประกาศ เรื่องงดการจัดการเรียนการสอนภายใน เขตพื้นที่อุเทนถวาย ระบุว่า ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2567 ณ บริเวณศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการป้องกัน และหลีกเลี่ยงการเกิดเหตุไม่พึงประสงค์ และเพื่อความปลอดภัยของนักศึกษา 

อาศัยอำนาจตามคำสั่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกที่ 2963/2566 ลงวันที่ 19 ต.ค. 2566 เรื่องมอบหน้าที่และอำนาจให้ผู้บริหารกำกับ การบริหาร สั่ง และปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 

จึงให้อาจารย์ทุกท่าน งดการจัดการเรียนการสอนและการสอบแก่นักศึกษาทุกระดับและทุกชั้นปี ภายในเขตพื้นที่อุเทนถวาย ตั้งแต่วันอังคารที่ 9 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 11 ม.ค. 2567 และไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้ามาภายในเขตพื้นที่อุเทนถวาย โดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะดำเนินการตามระเบียบฯ ของทางมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป ประกาศ ณ วันที่ 8 ม.ค. 2567

แหล่งที่มา

Scroll to Top