“ธรรมนัส” ร่วมงาน Global Forum for Food and Agricultur เน้นย้ำความสำคัญภาคการเกษตร – Sport365TH

"ธรรมนัส" ร่วมงาน Global Forum for Food and Agricultur เน้นย้ำความสำคัญภาคการเกษตร


“ธรรมนัส” ร่วมงาน Global Forum for Food and Agricultur ณ กรุงเบอร์ลิน เน้นย้ำความสำคัญภาคการเกษตร มุ่งมั่นบรรลุเป้าหมาย SDG ในปี 2030

วันที่ 18 ม.ค. 66 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Global Forum for Food and Agriculture ซึ่งมีรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรจากทั่วโลกเข้าร่วมกว่า 80 ประเทศ และมี นายเศรษฐเกียรติ วงษ์กระจ่าง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนสำนักการเกษตรต่างประเทศ และผู้อำนวยการสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วม ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้า Messe Berlin เยอรมนี

สำหรับการจัดงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์และความมุ่งหวังร่วมกันในการเน้นย้ำถึงความสำคัญของภาคการเกษตร และการมุ่งมั่นที่จะใช้การเกษตรที่มีระบบการผลิตที่ยั่งยืน ช่วยให้ประชากรทุกกลุ่มเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน รวมถึงการลดอาหารเหลือและขยะอาหาร เพื่อแก้ปัญหาความหิวโหย สร้างความมั่นคงทางอาหาร และระบบโภชนาการที่ดี รวมทั้งบรรลุเป้าหมาย SDG ในปี 2030

"ธรรมนัส" ร่วมงาน Global Forum for Food and Agricultur  เน้นย้ำความสำคัญภาคการเกษตร

ทั้งนี้ ภายในงานได้เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรแห่งเซียราลีโอน และผู้เชี่ยวชาญจากองค์กร IFAD และมหาวิทยาลัยชั้นนำ ร่วมอภิปรายถึงแนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุ Zero hunger ใน 7 ปีข้างหน้า อีกทั้งยังได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงาน โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ (ผู้แทนเกษตรกรรุ่นใหม่เจ้าของบริษัททำการเกษตรแนวตั้งในอาคาร จากประเทศไทย) ได้แสดงจุดยืนและร่วมสอบถามอภิปรายด้วย

"ธรรมนัส" ร่วมงาน Global Forum for Food and Agricultur  เน้นย้ำความสำคัญภาคการเกษตร

แหล่งที่มา

Scroll to Top