สภาพอากาศวันนี้ 20 ม.ค.67 ไทยอากาศเย็นตอนเช้า เหนือ อีสาน กลาง กทม. ฝุ่นละอองสะสมมาก – Sport365TH

สภาพอากาศวันนี้ 20 ม.ค.67 ไทยอากาศเย็นตอนเช้า เหนือ อีสาน กลาง กทม. ฝุ่นละอองสะสมมาก


สภาพอากาศวันนี้ 20 ม.ค.67 กรมอุตุฯ เผยไทยอากาศเย็นตอนเช้า เหนือ อีสาน กลาง ตะวันออก กทม. ฝุ่นละอองสะสมมาก

กรมอุตุนิยมวิทยา เผยบริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อน แต่ยังคงทำให้ภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบนมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า ในขณะที่ลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนพัดปกคลุมภาคเหนือตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ยังคงหนาวเย็นในตอนเช้า รวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอก

สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลง ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฟ้าคะนองบางแห่ง ส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยตอนล่างหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย

ฝุ่นละอองในระยะนี้: ภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออกมีการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันปานกลางถึงมาก เนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อนลง และการระบายของอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดี

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

• มีหมอกในตอนเช้า
• อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส
• อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส
• ลมตะวันออก ความเร็ว 10-15 กม./ชม.

ภาคเหนือ

• ตอนบนของภาค อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า
• อุณหภูมิต่ำสุด 12-16 องศาเซลเซียส
• อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส
• ตอนล่างของภาค อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า
• อุณหภูมิต่ำสุด 16-23 องศาเซลเซียส
• อุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียส
• บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด และมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 4-12 องศาเซลเซียส
• ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-15 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

• อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า
• อุณหภูมิต่ำสุด 16-22 องศาเซลเซียส
• อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส
• บริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 11-16 องศาเซลเซียส
• ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-15 กม./ชม.

ภาคกลาง

• อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า
• อุณหภูมิต่ำสุด 20-23 องศาเซลเซียส
• อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส
• ลมตะวันออก ความเร็ว 10-15 กม./ชม.

ภาคตะวันออก

• อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ส่วนมากตามแนวชายฝั่งทะเล
• อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียส
• อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส
• ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
• ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)

• ตอนบนของภาค อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า
• ตอนล่างของภาค มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา
• อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส
• อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส
• ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา : ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
• ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป : ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)

• มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ต กระบี่ และตรัง
• อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส
• อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส
• ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
• ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

แหล่งที่มา

Scroll to Top