ชมควายงาม งานประกวดควายไทยลุ่มน้ำโขง – Sport365TH

ชมควายงาม งานประกวดควายไทยลุ่มน้ำโขง


มหกรรมประกวดควายไทยลุ่มน้ำโขง จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1 เป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ พัฒนาพันธุ์ควายไทย ให้คงอยู่กับสังคมการเกษตรของไทย ส่งเสริมการท่องเที่ยว และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ มีทั้งกระบือดำ กระบือเผือก กระบือแม่พันธุ์ส่งลูก และกระบือแคระ

21 ม.ค. 67  ณ อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด บ้านหนองหนาว ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร  นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นางอัญชลี กัลมาพิจิตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ประธานในพิธีเปิดมหกรรมประกวดควายไทยลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 1 โดยมีนายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์  นายอำเภอดงหลวง ,นายวิริยะ ทองผา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมุกดาหาร เขต 1 , พ.ต.ท.ดร.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ นายก อบจ.มุกดาหาร , นายสัตวแพทย์ต่อพงศ์ ประเสริฐสังข์ ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร , นายไตรสรณคมน์ หนองเรือง เลขานุการ อบจ.มุกดาหาร, นายสุชาติ บุญเจริญ นายกสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย , หน่วยงานราชการ , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารทั้ง 7 อำเภอ ,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , เจ้าของฟาร์มควายไทยทั่วประเทศ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมในครั้งนี้ประมาณ 1,000 คน

นายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์  นายอำเภอดงหลวง เปิดเผยว่า  ในนามคณะกรรมการจัดงาน ผู้จัดมหกรรม ประกวดควายไทยลุ่มน้ำโขง จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1  กระบือหรือควาย เป็นสัตว์เลี้ยงที่อยู่คู่กับเกษตรกรไทยมาอย่างยาวนาน โดยใช้เป็นพาหนะ และใช้แรงงานในการทำเกษตร แต่ในปัจจุบันการเลี้ยงกระบือได้ลดความสำคัญ เนื่องจากเกษตรกรนิยมนำเครื่องจักรกลมาใช้ในการทำการเกษตรแทนกระบือ แต่ก็นำมาซึ่งต้นทุนในการผลิตที่สูงขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องส่งเสริม อนุรักษ์ และพัฒนาพันธุ์ควายไทย ให้คงอยู่คู่กับสังคมการเกษตรของไทย

โดยอำเภอดงหลวง ร่วมกับ อบจ.มุกดาหาร สำนักงานปศุสัตว์มุกดาหาร และ อบต.หนองบัว ได้จัดมหกรรมควายไทยขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาพันธุ์ควายไทย และส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยมีกิจกรรมการประกวดกระบือในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร การประกวดกระบือทั่วไประดับประเทศ ในประเภทกระบือดำ กระบือเผือก กระบือแม่พันธุ์ส่งลูก และกระบือแคระ

ตลอดจนให้ความรู้ในการเพาะเลี้ยง และพัฒนาสายพันธุ์กระบือไทย โดยมีกระบือจากฟาร์มต่าง ๆ ทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมประกวดกว่า 200 ตัว  ซึ่งในการจัดมหกรรมประกวดควายไทยลุ่มน้ำโขงจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1 ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุณามอบถ้วยรางวัลในการประกวดครั้งนี้

นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า  ความสำคัญของเกษตรกรจะต้องอนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์กระบือไทย ทั้งที่ใช้เป็นแรงงานในการทำการเกษตร เพื่อลดต้นทุนการผลิตและการปรับปรุงสายพันธุ์ กระบือพื้นบ้านที่เกษตรกรเลี้ยงทั่วไป ให้เป็นกระบือสายพันธุ์ดี และมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ และยังเป็น Soft Power ที่จะทำให้ชื่อเสียงของอำเภอดงหลวง และจังหวัดมุกดาหาร เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางอีกด้วย

ส่วนไฮไลท์งานประกวดควายไทยลุ่มน้ำโขงในครั้งนี้ นอกจากมีควายสวย ๆ และราคาสูงหลักหลายล้านบาทจากฟาร์มต่าง ๆ ทั่วประเทศแล้ว มียังควายแคระ ดาว TIKTOK (  ติ๊กต๊อก ) ชื่อ หมูหยอง อายุ 4 เดือน ความสูงประมาณ 50 ซม. ราคา 4,300,000 บาท จาก ยิ่งยงฟาร์ม ควายงาม จากจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมียอดวิวกว่า 1 ล้านยอดวิวอีกด้วย และภายในงานยังมีน้ำเชื้อของกระบือ มาจำหน่ายให้กับเกษตรกร ในราคาที่เกษตรกรจับต้องได้

แหล่งที่มา

Scroll to Top