พระพุทธรูปสัมฤทธิ์โบราณ อายุกว่า 500 ปี 1 เดียวในล้านนา – Sport365TH

พระพุทธรูปสัมฤทธิ์โบราณ อายุกว่า 500 ปี 1 เดียวในล้านนา


พระพุทธรูปสัมฤทธิ์โบราณ องค์เดียวมี 3ศิลป 3 สิงห์อายุกว่า 500 ปี 1 เดียวในล้านนา

วันที่ 22 มค. 67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วัดศรีบุญชุม ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยา มีพระพุทธรูปโบราณชื่อ พระเจ้าทองสัมฤทธิ์ หรือพระสิงห์สาม สร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ ศิลปะเชียงแสนโบราณล้านนา อายุกว่า 500 ปีประดิษฐานอยู่ในอุโบสถวัดศรีบุญชุม เป็นพระพุทธรูปโบราณเก่าแก่ที่เป็นพระพุทธรูปเนื้อทองสัมฤทธิ์องค์เดียว แต่มีศิลป 3 สิงห์ คือศิลปพระสิงห์ 1-2-3 อยู่ในองค์เดียวกัน และมีองค์เดียวในจังหวัดพะเยาหรือในล้านนา และเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวอำเภอแม่ใจอีกองค์หนึ่งที่เชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้าน ทั้งในและนอกพื้นที่ที่สามารถดลบันดาลประทานพรโชคลาภให้แก่ผู้ที่เข้ามากราบไหว้บูชาขอพร โดยเฉพาะการขอพรในเรื่องของการสอบ การทำงาน มักจะประสบผลสำเร็จ และการบนด้วยด้วยไข่ต้ม 99 ฟองและน้ำพริกปลานึ่งใส่สำหรับมาถวายแก้บน

พระครูประยุตสีลสุนทร เจ้าอาวาสวัดศรีบุญชุม เจ้าคณะตำบลศรีถ้อย เล่าว่าพระเจ้าทองสัมฤทธิ์หรือพระสิงห์ 3 เป็นพระพุทธรูปศิลปเชียงแสนโบราณ ซึ่งเป็นพระพุทธรูป 3 ศิลป หรือมี 3 สิงห์ เรียกว่าพระสิงห์ 1-2-3 รวมอยู่ในองค์เดียว สร้างด้วยเนื้อทองสัมฤทธิ์ อดีตเคยอยู่ที่วัดดวงดี เป็นวัดร้างเก่าแก่ชาวบ้านได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วัดศรีบุญชุม จนถึงทุกวันนี้และจะมีงานประเพณีสรงน้ำพระเจ้าทองสัมฤทธิ์เดือน 6 ช่วงเดือน มค.-กพ. ของทุกปี
 สำหรับพระพุทธรูปทองสำฤทธิ์ มีขนาดหน้าตักกว้าง 60 เซนติเมตรความสูง160 เซนติเมตรน้ำหนักครึ่งตัน ประดิษฐานหน้าพระประธานอยู่ภายในอุโบสถวัดศรีบุญชุม ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา และถือว่าเป็นพระพุทธรูปโบราณที่มีอายุเก่าแก่มากกว่า 500 ปี ที่มีความงดงามและความศักดิ์สิทธิ์ จนเป็นที่เคารพนับถือของชาวอำเภอแม่ใจและต่างพื้นที่ที่สำคัญในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระพุทธรูปองค์จนเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของคนทั่วไป

แหล่งที่มา

Scroll to Top