ไม่หวั่นข่าวพี่ศรี! “พี่เรือง” โผล่ร้อง “จิรัฏฐ์” ผิดจริยธรรม ปมใบ สด.43 – Sport365TH

ไม่หวั่นข่าวพี่ศรี! “พี่เรือง” โผล่ร้อง “จิรัฏฐ์” ผิดจริยธรรม ปมใบ สด.43


“เรืองไกร” ร้อง ป.ป.ช.สอบ  “จิรัฏฐ์” ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมฯ ข้อ 15 หรือไม่ กรณีใช้ใบ สด.43 ปลอม อาจเข้าข่ายให้ข้อมูลข่าวสารตามข้อเท็จจริงแก่ประชาชนหรือสื่อมวลชน และอาจผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มาตรา 14 ด้วย

วันนี้ (30 ม.ค. 67) นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ เปิดเผยว่า วันนี้ได้ส่งหนังสือทางไปรษณีย์ EMS เพื่อขอให้คณะกรรมการ​ป้องกัน​และ​ปราบปราม​การ​ทุจริต​แห่งชาติ​ (ป.ป.ช.) ตรวจสอบนายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ว่า มีพฤติการณ์ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ข้อ 15 หรือไม่ เข้าลักษณะตามข้อ 27 วรรคสอง หรือไม่ และพฤติการณ์ดังกล่าวเข้าข่ายฝ่าฝืนพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 14 หรือไม่

นายเรืองไกร กล่าวว่า ตามความในหนังสือของกองทัพบกที่ กห 0400/321 วันที่ 23 มกราคม 2567 ประกอบกับเว็บไซต์ของนายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ ที่ได้เผยแพร่คลิปข่าวโชว์ใบ สด.43 กับพิธีกรรายการหนึ่ง ซึ่งต่อมากองทัพบกได้ออกมาชี้แจงเรื่อง สด.43 และนายจิรัฏฐ์ ยังได้ให้สัมภาษณ์ตอบโต้ตามมา ตามที่ปรากฏเป็นข่าวโดยทั่วไปนั้น

นายเรืองไกร กล่าวว่า พยานหลักฐานต่าง ๆ เรื่อง สด. 43 ของนายจิรัฏฐ์ จึงน่าจะเพียงพอและมีเหตุอันควรขอให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบว่า นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีพฤติการณ์ที่เข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ข้อ 15 หรือไม่ และเข้าลักษณะตามข้อ 27 วรรคสอง หรือไม่ และการให้ข้อมูล สด.43 ดังกล่าวเข้าข่ายฝ่าฝืนพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 14 หรือไม่ ทั้งนี้ เนื่องจากมาตรฐานทางจริยธรรมฯ ข้อ 15 ระบุว่า “ให้ข้อมูลข่าวสารตามข้อเท็จจริงแก่ประชาชนหรือสื่อมวลชนอันอยู่ในความรับผิดชอบ ของตน ถูกต้องครบถ้วนและไม่บิดเบือน” ดังนั้น หากการให้ข้อมูลเรื่อง สด.43 ที่อาจเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมฯ ข้อ 15 ป.ป.ช. จึงมีหน้าที่และอำนาจตรวจสอบได้

ท้ายหนังสือได้ระบุว่า “จึงเรียนมาเพื่อขอให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบนายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีพฤติการณ์ที่เข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ข้อ 15 หรือไม่ เข้าลักษณะตามข้อ 27 วรรคสอง หรือไม่ และพฤติการณ์ดังกล่าวเข้าข่ายฝ่าฝืนพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 14 หรือไม่ หากมีกรณีความผิดตามกฎหมายอื่น ขอให้ ป.ป.ช. ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวดำเนินการต่อไปด้วย”

แหล่งที่มา

Scroll to Top