“สมชัย” ยุ รัฐบาล เดินหน้าโครงการ ดิจิทัล วอลเล็ต – Sport365TH

“สมชัย” ยุ รัฐบาล เดินหน้าโครงการ ดิจิทัล วอลเล็ต


 

“สมชัย” ยุ รัฐบาล เดินหน้าโครงการ ดิจิทัล วอลเล็ต ความเห็นของ ป.ป.ช.เป็นเพียงข้อเสนอแนะ หากคิดว่าสถานการณ์จำเป็นเร่งด่วนแจกเลย 

วันที่ 8 ก.พ. 67 นาย สมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงข้อเสนอของ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กับโครงการ ดิจิทัล วอลเล็ตว่า 

ป.ป.ช.ไม่ได้ทำเกินหน้าที่ เพราะ พ.ร.ป. ว่าด้วยคณะกรรมการ ป.ป.ช. มาตรา 32 เขียนไว้ว่า ป.ป.ช. มีหน้าที่และอำนาจเสนอ มาตรการ ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อป้องกันหรือปราบปรามการทุจริต  แม้โครงการยังไม่เกิด ก็เสนอเพื่อป้องกันได้ 

และเห็นว่าข้อเสนอที่ให้ กกต. ไปดูนโยบายในการหาเสียงของพรรคเพื่อไทยว่า มีการปฏิบัติต่างจากการหาเสียงหรือไม่นั้น ไม่เป็นการก้าวก่ายหน้าที่ กกต. เพราะมาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญ กำหนดให้องค์กรอิสระร่วมมือและช่วยเหลือกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่ 

ทั้งนี้ ครม.ไม่ต้องปฏิบัติตามข้อเสนอของ ป.ป.ช.ก็ได้ เพราะข้อเสนอของ ป.ป.ช. เป็นเพียงการให้ข้อคิดเห็น รัฐบาลไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตาม หากรัฐบาลเห็นว่าเป็นสถานการณ์จำเป็นเร่งด่วน ก็ออกเป็นพระราชกำหนด แต่หากอยากให้รัฐสภามีส่วนรับผิดชอบ ก็ออกเป็นพระราชบัญญัติ  ครม.จะกล้าลงมติส่งร่าง พ.ร.บ.กู้เงิน 500,000 ล้านบาท เข้าสภาฯหรือไม่ และจะมีผลอย่างไรตามมาอยากรู้ก็ทำเลย

แหล่งที่มา

Scroll to Top