กาชาดชวนแบ่งปันความรัก ส่งความสุขวันวาเลนไทน์ ให้ใจฟู ด้วยการให้โลหิต  – Sport365TH

กาชาดชวนแบ่งปันความรัก ส่งความสุขวันวาเลนไทน์ ให้ใจฟู ด้วยการให้โลหิต 

[ad_1]

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ชวนร่วมแบ่งปันความรัก ส่งความสุขวันวาเลน์ไทน์ ให้ใจฟู บริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 14 -16 ก.พ. 67 

วันที่ 14 ก.พ. 67 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผอ.ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า เทศกาลวันวาเลนไทน์ หรือวันแห่งความรัก หลายคนมักใช้โอกาสนี้ แสดงความรัก ความห่วงใย และทำสิ่งดีๆ ให้กัน 

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้จัดกิจกรรมเชิญชวนทุกคนร่วมแบ่งปันความรัก ส่งต่อความสุข ในเดือนแห่งความรัก ด้วยการเป็นผู้ให้โลหิต ภายใต้โครงการ “เติมความรัก เติมโลหิต ด้วยหัวใจ” ระหว่างวันที่ 14 – 16 ก.พ. 67 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ 7 แห่ง (Fixed Station) โรงพยาบาลสาขาบริการโลหิต 8 แห่งในกรุงเทพฯ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่ง ทั่วประเทศ  ถือเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการแสดงออกถึงความรักที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยการเป็น “ผู้ให้” ที่ยิ่งใหญ่ และได้มีโอกาสช่วยเหลือสังคมส่วนรวมอีกด้วย 

ทั้งนี้ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีหน้าที่ในการจัดหาโลหิตให้ปริมาณที่เพียงพอมีคุณภาพและปลอดภัยสูงสุด เพื่อจ่ายให้แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศ ตามมาตรฐานงานบริการโลหิต ต้องมีโลหิตสำรองคงคลังไม่ต่ำกว่า 3,000 ยูนิต ต่อวัน การจัดหาโลหิตจึงมีความจำเป็นต้องอาศัยผู้มีจิตศรัทธา เข้ามาบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการจัดโครงการและกิจกรรมรณรงค์บริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอ จึงเป็นการกระตุ้นเตือนถึงความจำเป็นของการบริจาคโลหิต และกระตุ้นให้เกิดการบริจาคโลหิตเป็นประจำสม่ำเสมอทุก 3 เดือน ซึ่งจะทำให้มีปริมาณโลหิตอย่างเพียงพอสำหรับผู้ป่วยทั่วประเทศ

 

แหล่งที่มา

[ad_2]

Scroll to Top