“ธรรมนัส” ลงพื้นที่ตรวจสอบ “จุดหมุดนิรนาม ส.ป.ก.” อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ – Sport365TH

"ธรรมนัส" ลงพื้นที่ตรวจสอบ “จุดหมุดนิรนาม ส.ป.ก.” อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

[ad_1]

“ธรรมนัส” ลงพื้นที่ตรวจสอบ “จุดหมุดนิรนาม ส.ป.ก.” อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และ นายธนดล สุวัณณะฤทธิ์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ โดย รอ.ธรรมนัส เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีพิพาท “จุดหมุดนิรนาม ส.ป.ก.” พร้อมทั้งเข้าตรวจสอบการดำเนินงานของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ว่า จากกรณีพิพาท “จุดหมุดนิรนาม ส.ป.ก.” ที่เจ้าหน้าที่อุทยานฯ เขาใหญ่ ตรวจพบการบุกรุกแผ้วถางป่าในเขตอุทยานฯ เพื่อทำการเกษตรประมาณ 3 ไร่

"ธรรมนัส" ลงพื้นที่ตรวจสอบ “จุดหมุดนิรนาม ส.ป.ก.” อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

โดยพบว่ามีหลักหมุด ส.ป.ก. จำนวน 3 หมุด ปักอยู่ในเขตพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งต่อมาได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและสอบถามกลับไปยังสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ที่ดำเนินการออกเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 แต่ไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน จนเกิดเป็นกรณีพิพาท ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เน้นย้ำให้สองฝ่ายมีการเจรจาในทางที่ดี ซึ่งภายหลังการประชุมได้มีการจัดตั้งคณะกรรมแก้ไขปัญหาระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

"ธรรมนัส" ลงพื้นที่ตรวจสอบ “จุดหมุดนิรนาม ส.ป.ก.” อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ จุดปักหมุด บ้านเกวปลากั้ง หมู่10 ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อดูเขตพื้นที่อุทยาน และสอบถามปัญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชนเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ อีกด้วย

แหล่งที่มา

[ad_2]

Scroll to Top