“นิ้วกลม” ปฏิเสธร่วม “กรรมการรัฐสภาโปร่งใส” เอกสารที่ปรากฏคาดมีบางขั้นตอนผิดพลาด – Sport365TH

"นิ้วกลม" ปฏิเสธร่วม "กรรมการรัฐสภาโปร่งใส" เอกสารที่ปรากฏคาดมีบางขั้นตอนผิดพลาด


“นิ้วกลม” ปฏิเสธร่วม “คณะกรรมการขับเคลื่อนรัฐสภาโปร่งใสและสมรรถนะสูง” เอกสารที่ปรากฏว่อนเน็ตคาดน่าจะมีบางขั้นตอนที่ผิดพลาด

วันที่ 6 ส.ค.66 นายสราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ นักเขียนชื่อดังเจ้าของนามปากกา “นิ้วกลม” โพสต์เฟซบุ๊ก Sarawut Hengsawa ชี้แจงหลังมีชื่อปรากฏอยู่ในโผ “การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนรัฐสภาโปร่งใสและสมรรถนะสูง” โดยเจ้าตัวชี้แจงว่า

พี่น้องหลายคนทักมาเรื่อง ‘คณะกรรมการขับเคลื่อนรัฐสภาโปร่งใสและสมรรถนะสูง’ ขออนุญาตบอกกล่าวกันตามนี้ครับ
-ผมได้รับการทาบทามจากคุณหมออ๋อง-ปดิพัทธ์ สันติภาดา (รองประธานสภาฯ) ให้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการชุดนี้ ซึ่งแนวคิด เจตนา และงานที่คุณหมอวางแผนไว้น่าสนใจมาก โดยมีแนวคิดอยากทำให้สภามีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ให้ประชาชนเชื่อมโยงและ ‘เข้าถึง’ สภาได้มากขึ้น และจัดการในเรื่องต่างๆ ให้สภาแสดงออกถึงความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น

-ในเบื้องต้นจึงพูดคุยกันอยู่หลายรอบ เพราะคิดว่าถ้าสามารถทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อไอเดียดังกล่าวก็น่าสนใจ ส่วนที่คุณหมออ๋องคิดว่าผมสามารถมีส่วนร่วมได้คือในเรื่องของการสื่อสารสู่สาธารณะ โดยช่วยเสนอแนวทางที่หลากหลาย สร้างสรรค์ เพื่อเข้าถึงการรับรู้ของประชาชนในวงกว้าง ถ้าเข้าไปในทำงานก็เหมือนเป็นตัวแทนประชาชนนั่นเอง

-พบกับคุณหมอก็ประทับใจในความเป็นกันเองและความมุ่งมั่นที่อยากทำให้สภาฯ เป็น ‘ประชาธิปไตย’ ให้มากที่สุด จึงแจ้งคุณหมอไปว่าขอเวลาตัดสินใจสักสองวัน

-ในช่วงเวลาที่พูดคุยกันเกิดเหตุการณ์มากมายในแวดวงการเมือง จนผมคิดว่า ด้วยสถานการณ์เช่นนี้ยังไม่แน่ใจว่าเอื้อต่อการทำงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงสักกี่มากน้อย ดูเหมือนทิศทางของการจัดตั้งรัฐบาลเป็นไปอย่างสลับซับซ้อน ดูเป็นเกมอำนาจเสียจนแทบลืมการเลือกตั้งจากเสียงประชาชนที่เพิ่งเกิดขึ้นไปเสียสิ้น จนไม่แน่ใจว่าตนเองจะเข้าไปทำงานได้ผลตามเจตนาที่รองประธานสภาฯ วางแผนไว้หรือไม่ท่ามกลางวงจรและสิ่งแวดล้อมแบบนี้ จึงตัดสินใจแจ้งคุณหมอไปว่า “ขออนุญาตปฏิเสธการเข้าร่วมคณะกรรมการ” ซึ่งคุณหมอฟังเหตุผลแล้วก็เข้าใจเป็นอย่างดี

-ทั้งนี้ ผมยังแจ้งคุณหมอว่าชื่นชมเจตนาที่ต้องการทำให้สภาโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น รวมถึงได้แจ้งคุณหมอไปว่า หากมีสิ่งใดที่สามารถเสนอความคิดเห็นในฐานะประชาชนก็ยินดีเสมอ เพราะอยากเห็นสภามีความเป็นประชาธิปไตยและมีประสิทธิภาพเช่นกัน

เรื่องราวมีเท่านี้ครับ ส่วนเอกสารที่พี่น้องส่งมาหาผมทั้งถามไถ่และแสดงความยินดี (รวมถึงแซว) น่าจะมีบางขั้นตอนที่ผิดพลาดไป คงจะมีการแก้ไขในภายหลังจากนี้

ขอเป็นกำลังใจให้คนทำงานการเมืองทุกคนที่คิดเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง ตั้งใจทำให้การทำงานในสภาโปร่งใส โกงยากขึ้น มีระบบตรวจสอบที่ดี ทันสมัย และมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น เชื่อว่าการเมืองแบบนั้นจะจูงใจให้คนมีความสามารถอีกหลายด้านอยากเข้าไปช่วยกันทำงานเพื่อหมุนฟันเฟืองของบ้านเมืองให้เคลื่อนไปข้างหน้า ซึ่งดูเหมือนว่า ณ ปัจจุบันยังไม่เข้าใกล้สภาพเช่นนั้น ขอส่งกำลังใจให้คนเจตนาดีที่ไม่คิดถึงแต่ผลประโยชน์ของตัวเองและพวกพ้องทุกคนครับ

แหล่งที่มา

About The Author

Scroll to Top